Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 2. juni 2022

02-06-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Eksport af fisk og fiskevarer fra Danmark til Costa Rica

31-05-2022:Certifikatet er udarbejdet på baggrund af officielle importbetingelser for import af fisk og fiskevarer til Costa Rica.
 
 
 
Eksport af avlssvin til Vietnam
 
23-05-2022: Ved brug af karantænefaciliteter eller samlesteder ved eksport til Vietnam, skal adressen på denne facilitet skrives under punkt III: Dyrenes oprindelsessted - Indladningssted / Place of loading. Oprindelsesbesætningen skal her være nævnt ved Afsenders navn og adresse.
 
 
 
Eksport af fisk og fiskevarer til Ukraine
 
19-05-2022: Ved eksport til Ukraine af vildtfangne fisk og krebsdyr og produkter deraf til human konsum kan punkt II.2.1 (omhandlende dyresygdomme)  overstreges i gældende certifikat La 23,0-6624.
Denne overstregningsdispensation (oprindeligt med udløb d. 16.05.2021 og forlænget frem til d. 16.11.2021 og yderligere til d. 16.05.2022) er igen blevet yderligere forlænget til d. 25. november 2022 for forsendelser, der ankommer til Ukraine. 
 
Denne mulighed er aftalt med de Ukrainske myndigheder.  
 
 
 
Eksport af æggepulver til New Zealand
 
31-05-2022: Certifikatet er justeret og har fået nyt nummer. Certifikatet er godkendt af de New Zealandske myndigheder og kan anvendes til æggeprodukter af EU-oprindelse og med oprindelse i Storbritannien, såfremt både zoosanitære attestationer og \"producentens declaration\" iøvrigt overholdes. Certifikatet erstatter tidligere certifikat La 23,0-2489.
 
 


Eksport af frit omsætteligt forarbejdet foder til selskabsdyr, som ikke er bestemt til human konsum, fra Danmark til tredjelande
 
02-06-2022: Uoverensstemmelser med EU-lovgivning i attestation II.7 hvilket medfører en lempelse i attestationen. Dette er den eneste rettelse i certifikatet. Den nye version bliver lagt op 05/07-22.