Ny PRRS-bekendtgørelse træder i kraft 1. juli 2022

29-06-2022

I ændringen af Listebekendtgørelsen er der nye anmeldepligtige sygdomme og andre sygdomme flyttes fra liste 2 til liste 1.

PRRS er én de sygdomme som flyttes fra liste 2 til liste 1. PRRS skal derfor fra 1. juli 2022 anmeldes ved mistanke og ikke ved konstatering.

Derfor træder en ny PRRS-bekendtgørelse i kraft 1. juli 2022. Af denne fremgår det, at hvis en besætningsejer får mistanke om PRRS skal ejeren tilkalde sin dyrlæge. Dyrlægen skal derefter besøge besætningen og foretage en vurdering af symptomerne blandt grisene. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der hurtigst muligt udtages prøver og dyrlægen skal straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen.

Den kommende listebekendtgørelse fastsætter således regler for blandt andet anmeldepligt for en række overførbare dyresygdomme, herunder PRRS. Den nye PRRS-bekendtgørelse fastsætter nærmere regler for den konkrete procedure omkring håndtering af mistanke om PRRS.

På grund af juridiske afklaringer vil der i opdateringen af PRRS-bekendtgørelsen pr. 1. juli 2022 ikke være en ikrafttrædelse af de elementer, der vedrører PRRS-reduktionsstrategien.

Der arbejdes henimod en forventet ikrafttrædelse af elementerne i PRRS-reduktionsstrategien senest 1. januar 2023. Konkret vil det betyde, at kravet om klinisk deklaration ikke vil træde i kraft 5. august 2022 som tidligere udmeldt. Det forventes, at denne træder i kraft senest 1. januar 2023. Kravet om at alle grisebesætninger har en antistofdeklaration forventes forsat at træde i kraft og være gældende fra 1. januar 2023. ​