Ophævelse af bekendtgørelser på dyresundhedsområdet

28-06-2022

Som følge af EU Dyresundhedsloven (AHL) ophæver Fødevarestyrelsen en række bekendtgørelser på det dyresundhedsmæssige område.

​​Følgende bekendtgørelser er/bliver ophævet:

Bekendtgørelse nr. 137​4 af 10. december 2010 om indførsel af heste fra Rumænien

Bekendtgørelsen er ophævet pr. 3. juni 2022. Krav til indførsel af heste fra Rumænien følger de almindelige flytningskrav til andre medlemsstater, som fremgår af AHL forordningerne 2016/429 og 2016/688.

Bekendtgørelse nr. 37 af 11. janu​ar 2016 om registrering af handelsmænd m.m. og af omsætning med klovbærende dyr

Bekendtgørelsen ophæves pr. 1. juli 2022. Det er nu relevante bestemmelser i AHL forordningerne 2016/429, 2019/2035 samt 2020/688 og 2020/692 (såfremt der ud- eller indføres dyr), som finder anvendelse, idet de aktiviteter, som før var beskrevet i bekendtgørelse falder ind under operatør- eller virksomhedsbegrebet i AHL afhængigt af deres aktivitet.

De operatører, der efter bekendtgørelsen allerede er registeret som handelsmænd og oprettet i CHR, vil automatisk blive omregistreret fra august, så de kommer til at fremgå med en betegnelse, der svarer til AHL betegnelsen, 'Operatør, der beskæftiger sig med sammenbringning uafhængigt at en virksomhed'. Operatørbetegnelsen er kun relevant for aktiviteter, der vedrører opdrættede hovdyr og fjerkræ. 

Betegnelsen omfatter også operatører, der køber og sælger opdrættede hovdyr og fjerkræ uafhængigt af en virksomhed, men hvor der dog ikke sker sammenbringning.

 

Bekendtgørelse nr. 23 af 7. januar 2016 om samhandel inden for Den​​ Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande

Bekendtgørelsen ophæves pr. 1. juli 2022. Det er nu relevante bestemmelser i AHL forordningerne 2016/429, 2020/688 og 2020/692, som finder anvendelse.

Relevante certifikatmodeller til brug for både flytning til en anden medlemsstat og import fra tredjelande findes i forordning 2021/403.  Listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere fjerkræ og rugeæg heraf findes i forordning 2021/404.

 

Bekendtgørelse nr. 123 af 15. m​​arts 2002 om indførsel af strudse og rugeæg deraf fra tredjelande

Bekendtgørelsen ophæves pr. 1. juli 2022. Det er nu relevante bestemmelser i AHL forordningerne 2016/429 og 2020/692 , som finder anvendelse.

Listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere strudse og rugeæg heraf findes i forordning 2021/404 og relevante certifikatmodeller findes i forordning 2021/403.

 

Bekendtgørelse ​nr. 26 af 7. januar 2016 om omsætning af hovdyr

Bekendtgørelsen ophæves pr. 1. juli 2022. Det er nu relevante bestemmelser i AHL forordningerne 2016/429, 2020/688 og 2020/692, som finder anvendelse.

Relevante certifikatmodeller til brug for både flytning til en anden medlemsstat og import fra tredjelande findes i forordning 2021/403.  Listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere heste findes i forordning 2021/404.

 

Bekendtgørelse nr. 1081 af 16. november 2005 o​m indførsel af visse levende hovdyr

Bekendtgørelsen ophæves pr. 1. juli 2022. Det er nu relevante bestemmelser i AHL forordningerne 2016/429 og 2020/692, som finder anvendelse.

Listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere andre hovdyr end kvæg, svin, får, geder og dyre af hestefamilien findes i forordning 2021/404 og relevante certifikatmodeller findes i forordning 2021/403.

 

Bekendtgørelse nr. 893 af 26. august 2004 om forbud mod indførsel af fjerkræ, fugle og animalske biprodukter fra visse lande

Bekendtgørelsen ophæves pr. 1. juli 2022. Det er i forvejen forbudt at indføre fjerkræ, andre fugle i fangenskab og animalske biprodukter fra lande eller virksomheder, som ikke er listet eller godkendt efter EU reglerne, hvorfor bekendtgørelsen er overflødig. Tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fjerkræ og andre fugle i fangenskab fremgår af forordning 2021/404. og relevante certifikatmodeller findes i forordning 2021/403.

Virksomheder i tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere animalske biprodukter, fremgår af Kommissionens hjemmeside .

Senest opdateret 29-06-2022