Eksportportalen informerer om retningslinjer for transport af dyr i varmt vejr

16-05-2022

Eksportportalen informerer om retningslinjer for transport af dyr i varmt vejr

​Fødevarestyrelsen informerer om, at der forekommer meget varmt vejr i Europa i den kommende tid.

 

Vi skal hermed opfordre til, at der i planlægningen af dyretransporter er stor fokus på de vejrmæssige forhold på ruten, og at der tages de nødvendige forholdsregler, for eksempel:  

  • Planlæg rute og afgangstidspunkt, så de varme områder passeres på døgnets køligste timer

  • Tjek at transportmidlets ventilationssystem er fuldt funktionsdygtigt før og under transporten

  • Undgå ophold, hvor køretøjernes ventilationssystemer kan have svært ved at opretholde en indvendig temperatur på højst 30° C – for eksempel i forbindelse med ventetid ved grænseovergange

  • Vær opmærksom på dyrenes vandforsyning

  • Planlæg eventuel med lavere læssetæthed eller ekstra højde over dyrene, så ventilationen lettes

  • Sørg for nødplaner, der er passende til den planlagte tur

Fødevarestyrelsen vil være særligt opmærksom på ovenstående ved både korte og lange forsendelser.

 

Retningslinjer for vurdering af dyretransporter ved høje temperaturer i Europa kan findes her:

https://www.foedevarestyrelsen.dk

 

Vejledning til temperaturtjek af ruten

Der henvises til fra 6. april 2022 - "Eksportportalen informerer om temperaturtjek på Meteoblue".

 

Eksportportalen informerer om temperaturtjek på Meteoblue

 

Fødevarestyrelsen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at ændringer i logbogen efter, at forhåndsvalideringen er tilendebragt, kan medføre behov for udarbejdelse af en ny logbog og udløse en ny 2 dages frist.