Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 19. maj 2022

19-05-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatsiden her.

Eksport af fersk fjerkrækød og fjerkrækødprodukter til De Forenede Arabiske Emirater

09-05-2022: Myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater har pr. d.d. ophævet ALLE deres restriktioner på levende fugle, rugeæg, daggamle kyllinger, ikke-varmebehandlede biprodukter, fjerkrækød og fjerkræprodukter, inkl. ikke-varmebehandlede skalæg og ægprodukter, fra hele Danmark.
 
 
 
Avls- og produktionsgrise til Montenegro
 
10-05-2022: Certifikatet til eksport af avls- og produktionssvin fra Danmark til Montenegro er godkendt af landets myndigheder. Certifikatet skal fremadrette bruges ved eksport af avls- og produktionssvin fra Danmark til Montenegro.
 
 
 
Virksomheds- og produktregistrering af foder, råmaterialer til foder samt fodertilsætningsstoffer af ikke-animalsk oprindelse, GMO, som ikke er bestemt til human konsum, fra Danmark til tredjelande
 
10-05-2022: Der er udarbejdet en spansk version (La 23,0-6986) af certifikat FS 04 til eksport af foder, foderblandinger, fodermidler og fodertilsætningsstoffer af ikke-animalsk oprindelse, GMO. 
 
Nyt FS-certifikat nummer FS 04 (La 23,0-6215) til eksport af foder, foderblandinger, fodermidler og fodertilsætningsstoffer af ikke-animalsk oprindelse, GMO til tredjelande, som ikke stiller betingelser ud over overholdelse af EU-lovgivningen. Hvis der i certifikatdatabasen findes et certifikat til eksport af foder, foderblandinger, fodermidler og fodertilsætningsstoffer af ikke-animalsk oprindelse, GMO til det pågældende land, skal dette certifikat bruges i stedet for FS 04, jf. gældende lovgivning.
 


Eksport af svin til Taiwan
 
12-05-2022: Fødevarestyrelsen har fået oplysning om at BAPHIQ har ændret kravene for karantæne af svin til Taiwan. Fødvarestyrelsen er igang med at opdatere det nuværende certifikat. Ved eksporter inden en ny version af certifikatet forlægger skal det nuværende certifikatet præ-godkendes af BAPHIQ inden hver eksport. 
 
 
 
Eksport af forarbejdet foder (andet end dåsefoder) til selskabsdyr fra Danmark til Tyrkiet
 
19-05-2022: Der er foretaget en mindre sproglig korrektion i den tyrkiske tekst i certifikatets pkt. II.7. Certifikatets anvendelsesområde er uændret.
 
 
 
Eksport af hund og kat til Island
 
05.05.2022: MAST har opdateret sine certifikatmodeller for import af hund og kat til Island. Certifikaterne skal udelukkende underskrives af en praktiserende dyrlæge.
 
 
 
Eksport af æg og ægprodukter fra Danmark til De Forenede Arabiske Emirater
 
09.05.2022: Myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater har pr. d.d. ophævet ALLE deres restriktioner på levende fugle, rugeæg, daggamle kyllinger, ikke-varmebehandlede biprodukter, fjerkrækød og fjerkræprodukter, inkl. ikke-varmebehandlede skalæg og ægprodukter, fra hele Danmark.