Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 5. maj 2022

05-05-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Information til eksportører af ”Fresh Food of Plant Origin” (FFPO), dvs. frugt, grønt, nødder og te m.v. til Indonesien 
Fødevarestyrelsen er blevet informeret om at Indonesien fra 10.maj 2022 indfører nye krav til hvad der skal anføres ved registrering af sendinger i deres elektroniske ”Prior Notice System” inden import. De supplerende oplysninger, der er tale om er: 1) beskrivelse af importøren, 2) referencenummer, dato og sted for udstedelse af phytosanitært certifikat, 3) navnet på det registrerede testlaboratorium for fødevaresikkerhed og 4) referencenummer på analysecertifikat eller sundhedscertifikat.
Ændringerne implementeres på baggrund af ny lovgivning om øget sporbarhed på disse produkter til Indonesien.
 
Krav om eksportcertifikater ved eksport til UK udskydes til slutningen af 2023
Den 28.04.2022 meldte Storbritannien ud, at grænsekontrol med forsendelser af fødevare af animalsk oprindelse eller animalske biprodukter udskydes til slutningen af 2023. Det vil sige, at kravet om eksportcertifikater, som efter planen skulle træde i kraft fra 1. juli 2022, ikke når at indtræde.
Information vedr. den nye udrulningsplan forventes fremlagt af de britiske myndigheder i løbet af efteråret. I praksis kan al eksport til Storbritannien fortsætte som nu.
 
 
Eksport af ornesæd til Moldova
22. april 2022: Nyt certifikat for eksport af ornesæd til Moldova. Certifikatet er godkendt af de moldoviske myndigheder og skal fremadrettet anvendes ved eksport til Moldova. 

 

Eksport af hund og kat til De Forenede Arabiske Emirater
22. april 2022: Certifikat til eksport af hund og kat fra Danmark til De Forenede Arabiske Emirater er godkendt af landets myndigheder. Certifikatet skal fremadrettes bruges ved eksport af hund og kat til De Forenede Arabiske Emirater. 
 
Eksport af avls- og produktionskvæg til Egypten
20. april 2022: Nyt certifikat for eksport af avls- og produktionskvæg til Egypten. Certifikatet er godkendt af de egyptiske myndigheder og skal fremadrettet anvendes ved eksport til Egypten. 
 
Eksport af ornesæd til Ukraine
05. april 2022: Nyt certifikat for eksport af ornesæd til Ukraine. Certifikatet er godkendt af de ukraineske myndigheder, og skal fremadrettet anvendes ved eksport til Ukraine.
 
Link til certifikatside
 
Eksport af frit omsættelige foderblandinger til akvakulturdyr fra Danmark til tredjelande
29. april 2022: Certifikatet er opdateret med en mindre ændring af attestation II.3.
La 23,0-6999 erstatter La 23,0-6202. La 23,0-7000 erstatter La 23,0-6609.
 

 

Eksport af frit omsætteligt fiskemel, som ikke er bestemt til human konsum, fra Danmark til tredjelande
29. april 2022: Certifikatet er opdateret med en mindre ændring af attestation II.5.
La 23,0-6997 erstatter La 23,0-6460. 
 
2. maj 2022: Den ukrainske version af OEC 13 er slettet, da certifikatet ikke længere lever op til de ukrainske importkrav. Eksport af fiskemel til Ukraine kan i stedet ske ved anvendelse af La 23,0-6493, hvis produktet lever op til de nye ukrainske importkrav, som fremgår af certifikatet.
 

 

Eksport af frit omsætteligt fiskeensilage, som ikke er bestemt til human konsum, fra Danmark til tredjelande
29. april 2022: Certifikatet er opdateret med en mindre ændring af attestation II.4.
La 23,0-6996 erstatter La 23,0-6198.
 

 

Eksport af frit omsætteligt fiskeolie til foder, som ikke er bestemt til human konsum, fra Danmark til tredjelande
29. april 2022: Certifikatet er opdateret med en mindre ændring af attestation II.4.
La 23,0-6998 erstatter La 23,0-6462.