Håndtering af syge og tilskadekomne dyr og anvendelse af medicin i kvægbesætninger

25-05-2022

Læs denne gang om resultatet af Fødevarestyrelsens kontrolkampagne om håndtering af syge og tilskadekomne dyr og anvendelse af medicin i kvægbesætninger

Fødevarestyrelsen satte fokus på håndtering af syge og tilskadekomne dyr og anvendelse af medicin i kvægbesætninger. Kontrolkampagnen blev afviklet i perioden 1. februar - 30. juli 2020 og omfattede 150 kontrolbesøg i kvægbesætninger. Afrapporteringen er blevet forsinket pga. COVID-19 og udlån af nøglemedarbejdere i 2021.

Kampagnen havde til formål at:

  • forbedre dyrevelfærden for syge og tilskadekomne dyr i kvægbesætninger

  • fremme ansvarlig anvendelse af medicin til kvæg

  • øge opmærksomheden omkring vigtigheden af korrekt registrering, opbevaring og brug af medicin for blandt andet at sikre fødevaresikkerheden.

Du kan finde slutrapporten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.