Trusselsvurdering for HPAI H5 pr. 28-04-2022 AI udbredt i Europa

04-05-2022

Siden trusselsvurderingen den 28. oktober 2021 er der rapporteret om vilde fugle med HPAI i 33 lande i Europa inkl. Danmark. Der er konstateret HPAI H5N1, H5N2, H5N5 og H5N8. Langt størstedelen er af typen H5N1.

 De helt store træk af vilde fugle over Danmark er ved at være slut. Antallet af indberettede døde vilde fugle er faldet de seneste uger i både Europa og Danmark og det er positivprocenten blandt testede døde vilde fugle også. Dansk Veterinærkonsortium har på den baggrund vurderet, at risikoen for introduktion af HPAI fra vilde fugle på det nuværende tidspunkt er lav.

Baseret på ovenstående vurderer Fødevarestyrelsen, at den samlede risiko for smitte med højpatogen aviær influenza til danske fjerkræbesætninger nu kan sænkes fra høj til lav.

 

Trusselsvurdering for HPAI H5 pr.28-04-2022 AI udbredt i Europa