Fødevarestyrelsens vurdering vedrørende hundeforbudslisten og registrering af hunde fra Ukraine

30-03-2022

Læs denne gang om situationen i Ukraine, der har affødt en del spørgsmål om, hvordan de nationale regler kan håndteres – det gælder særligt bekendtgørelse af lov om hunde og bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde.

​​​​​​Fødevarestyrelsen har arbejdet på en vurdering af, hvordan reglerne bør fortolkes i den givne situation, som følger i den nedenstående redegørelse. 

Håndtering af ukrainske flygtninges hunde i forbindelse med bekendtgørelse af lov om hunde (LBK nr. 329 af 2. marts 2021):
Helt overordnet har Fødevarestyrelsen vurderet, at der i tilfælde af forbudte hunderacer, der er medbragt til Danmark med ukrainske flygtninge kan  

  • anvendes en udvidet fortolkning af hundeloven (§ 1 b, stk. 6 (turist-reglen) og § 6 b, stk. 2).
  • tillades, at de ukrainske flygtninge kan få lov at beholde deres ellers forbudte hunde.
  • kræves, at hunden skal bære mundkurv og føres i kort snor i det offentlige rum.

Det er fortsat politiet, som forvalter hundelovens regler vedrørende de forbudte hunderacer.

Håndtering af ukrainske flygtninges hunde i forbindelse med bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde (BEK nr. 1044 af 10. august 2018):
Fødevarestyrelsen vurderer, at reglerne om mærkning og registrering af hunde, der kommer til Danmark med ukrainske flygtninge, kan administreres på følgende måde:  

  • Opholdet i Danmark betragtes som et midlertidigt ophold.
  • Derfor håndhæves kravet om registrering i Dansk Hunderegister inden for 4 uger efter ankomst ikke i en given periode (administrativ dispensering).
  • Der er stadig krav om hundetegn og ansvarsforsikring.

Mærkning er stadig et krav i forhold til at kunne dokumentere hundens sundhedsstatus.

​​Du kan læse mere om Fødevarestyrelsens vurdering og reglerne herfor på Fødevarestyrelsens hjemmeside under særligt for hunde.