Regodkendelse af en række organiske syrer som fodertilsætningsstoffer

29-03-2022

En række organiske syrer er blevet regodkendt som fodertilsætningsstoffer i de funktionelle grupper ”Konserveringsmidler” og ”Surhedsregulerende midler”.

​For hovedparten af stofferne er der i forbindelse med regodkendelsen fastsat grænser for maksimumsindhold af tilsætningsstofferne i foder. Ligeledes er der i den nye godkendelsesforordning fastsat særlige krav til mærkning. I artikel 2 er der desuden indsat en overgangsperiode for hvor længe det er tilladt at markedsføre og anvende konserveringsmidlerne og det surhedsregulerende middel efter de nuværende regler.

​​​​​Se den nye godkendelsesforordning for organiske syrer

Bemærk, at indførelse af maksimumsgrænser for indhold af konserveringsmidlerne og det surhedsregulerende middel i foder medfører, at disse grænser fremadrettet skal fremgå af mærkningen for fodermidler og foderblandinger. Desuden træder 100 gange reglen i kraft for fodermidler og tilskudsfoder. Se mere om dette i markedsføringsforordningen for foder, artikel 8 og 15 samt bilag VI og VII:

Markedsføringsforordningen for foder

Ændringerne træder i kraft 3. april 2022.