Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 10. november 2022

10-11-2022
Der blev i Danmark konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza den 9. november 2022.

 

Som følge af konstateringen af højpatogen aviær influenza (HPAI) kalkunbesætning ved Lundby i Slagelse kommune, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for aviær influenza i henhold til WOAH. Danmark kan derfor ikke længere erklære sig fri for højpatogen fugleinfluenza.

 Eksportører bør derfor være opmærksomme på, at der kan være certifikater, der ikke kan anvendes grundet udbruddet af højpatogen fugleinfluenza.

 Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling og følger situationen tæt. 

 Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og WOAH's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.

 

Link til pressemeddelelse: Læs mere i Fødevarestyrelsens pressemeddelelse her

Senest opdateret 10-11-2022