Faglig nyhed til dyrlæger vedr. magistrelt fremstillet meprobamat mod nytårsangst – ændret frist for ansøgning

14-11-2022

Efter udsendelse af nyhedsbrev \"Faglig nyhed til dyrlæger vedr. medicin mod nytårsangst\" d. 26. oktober 2022 er Fødevarestyrelsen af Den Danske Dyrlægeforening blevet gjort opmærksom på, at der i år kan være særlige udfordringer i forbindelse med behandling af hunde med nytårsangst.

​Det følger af kaskadereglen, at det er en forudsætning for dyrlægens ordinering af magistrelt fremstillet meprobamat, at anvendelse af markedsførte lægemidler er kontraindiceret eller er afprøvet uden tilstrækkelig effekt.

Fødevarestyrelsen har dog forståelse for de udfordringer, praktiserende dyrlæger står overfor, og vil i år, undtagelsesvis og af dyrevelfærdsmæssige hensyn, give mulighed for, at der kan meddeles dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet meprobamat til enkeltdyr, selvom alle markedsførte lægemidler ikke er afprøvet inden udløb af ansøgningsfristen. Dette gælder dog kun i særlige og veldokumenterede tilfælde.

Der bliver således mulighed for at afprøve de markedsførte lægemidler i dagene op til nytårsaften. Først herefter – hvis det viser sig nødvendigt – må der ordineres magistrelt fremstillet meprobamat. Fødevarestyrelsen forventer, at dette kun vil være aktuelt i enkeltstående tilfælde.

Muligheden for at opnå dispensation på disse vilkår er begrænset til nytåret 2022.

På baggrund af ovenstående er fristen for ansøgning om dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet meprobamat forlænget. Ansøgninger indsendt senest d. 25. november 2022 vil blive besvaret inden jul/nytår. Ansøgninger indsendt efter denne frist kan ikke forventes behandlet inden jul/nytår.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om nytårsangst hos hund og kat