Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 3. november 2022

03-11-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​​​​Eksport til Kina

Husk deadline for færdiggørelse af registreringsoplysninger i CIFER

Som tidligere meddelt i faglig nyhed om Certifikatdatabasen den 19. august 2022 skal alle virksomheder med eksport til Kina, som er godkendt via Fødevarestyrelsen, færdiggøre deres registreringsoplysninger i CIFER ved en ansøgning om ændring. Fødevarestyrelsen har fastsat nedenstående frister for, hvornår danske og grønlandske virksomheder senest skal have indsendt ansøgning om ændring til Fødevarestyrelsen:

  • Kød og kødprodukter: 15. november 2022
  • Mælkeprodukter: 1. december 2022
  • Fiskerivarer/Grønland: 1. april 2023
  • Modermælkserstatning: 1. april 2023
  • Øvrige virksomheder som er Kina-registrerede via Fødevarestyrelsen: 1. april 2023

 

Vær særlig opmærksom på den snarlige deadline for kød og kødprodukter samt mælkeprodukter. Bemærk desuden at deadline for kød og kødprodukter er udskudt til den 15. november 2022, grundet tekniske fejl i CIFER.

Læs mere om hvordan virksomhedernes registreringsoplysninger opdateres i guiden, som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside her. Se under "Kina", "Oprettelse af konto og ansøgning i CIFE​​​R om godkendelse, æn​​dring og regodkendelse​"

 

Behandlingen af ansøgninger i CIFER genoptages efter teknisk fejl

Grundet en teknisk fejl i CIFER er flere oplysninger i ansøgninger indsendt i CIFER, blevet slettet for en del virksomheder. Derfor har Fødevarestyrelsen i en periode ikke behandlet ansøgninger i CIFER, for at afvente om de mistede data kunne genskabes. Fødevarestyrelsen genoptager nu behandlingen af ansøgninger i CIFER. Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen sender ansøgninger, som skal tilrettes af virksomhederne, tilbage til virksomhedernes behandling i CIFER. Vi beder virksomhederne om hurtigst muligt at gennemgå deres ansøgning i CIFER og sikre, at alle obligatoriske oplysninger stadig fremgår af ansøgningen, samt at alle oplysninger er korrekte. Hvis der mangler oplysninger i ansøgningen, skal disse genindtastes.

Virksomheder, som grundet den tekniske fejl har afventet med at sende deres ansøgning til Fødevarestyrelsen i CIFER, opfordres til at sende deres ansøgning videre hurtigst muligt.

 

Husk at tjekke status på din ansøgning i CIFER hver dag

Det er virksomhedernes eget ansvar at følge udviklingen på deres ansøgning inde i CIFER og tjekke om de har fået ansøgningen tilbage fra Fødevarestyrelsen eller fra myndighederne i Kina med besked om, at der mangler oplysninger i ansøgningen. Vi anbefaler derfor, at virksomhederne tjekker status på deres ansøgning i CIFER hver dag. Hvis virksomhederne har fået ansøgningen retur i CIFER, er det virksomhedens eget ansvar rettidigt at afgive de oplysninger, som mangler for at ansøgningen kan behandles. Bemærk, at de kinesiske myndigheder giver besked om, hvilke oplysninger der mangler under view-funktionen på skærmbilledet i CIFER. ​


 
 
 
​Eksport af fugle (bortset fra fjerkræ) fra Danmark til Marokko
28. oktober 2022: Nyt certifikat (La 23,0-7100) for eksport af fugle (bortset fra fjerkræ) fra Danmark til Marokko.
 
Senest opdateret 03-11-2022