Nyhedsbrev om fødevarekontaktmaterialer

30-11-2022

Nyt på området om fødevarekontaktmaterialer: Nye regler om fødevarekontaktmaterialer af genanvendt plast skal sikre at genanvendt plast indeholder de samme ingredienser som nyt plast. Nyeste ændring af plastforordningen medfører at specifikke migrationsgrænser for ftalater sænkes. EU-Kommissionen reviderer FKM-rammeforordningen. Meld gerne idéer ind til de nye regler inden den 11. januar 2023.

Fødevarestyrelsens FKM-kontrol

Fødevarestyrelsens resultater af den analytiske kontrol af stikprøver af FKM på det danske marked offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Tabel: ​FVSTs analytiske FKM-kontrol 2020-2022

2020 2021 2022 (kontrol er i gang)
Slutrapport: Sensorisk (pdf) Slutrapport: Fluorerede stoffer i papir og pap (pdf) Melamin og formaldehyd fra FKM af melaminplast
Slutrapport: Mineraloliekulbrinter i fødevarer og FKM (pdf) Slutrapport: Mineraloliekulbrinter i fødevarer og FKM (pdf) Primære aromatiske aminer fra FKM af nylon
Slutrapport: Primære aromatiske aminer i printet papir og pap (pdf)

I 2023 planlægger Fødevarestyrelsen at analysere metaller fra keramik og ftalater fra blødgjort plast.

Nye regler om FKM af genanvendt plast

Reglerne skal sikre, at den genanvendte plast indeholder de samme godkendte ingredienser som nyt plast og at eventuelle forureninger fjernes fra plasten, når den genanvendes.

Reglerne er offentliggjort og trådte i kraft 10. oktober.

Læs reglerne i forordning EU 2022/1616 (pdf)

Der skal udarbejdes særlige overensstemmelseserklæringer for genanvendt plast og for de materialer, der fremstilles af den genanvendte plast. Overensstemmelseserklæringerne skal følge med plasten eller materialerne på samme måde som for alt andet FKM. Der er skabeloner i bilag II i den nye forordning.

Herefter skal der gives individuelle godkendelser af de genanvendelsesprocesser, der blev søgt om under de tidligere regler, og hvor Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA har givet en positiv vurdering.

De nye regler indeholder:

  • En overgangsordning for eksisterende ikke-ansøgte processer
  • Genanvendelse inddeles i tre niveauer: genanvendelsesteknologi, genanvendelsesproces og genanvendelsesoperatør
  • En liste over egnede teknologier. De to egnede teknologier er mekanisk genanvendelse af PET og plast fra lukkede og kontrollerede kredsløb.
  • Krav om godkendelse af individuelle processer hvis nødvendigt.
  • Compliance Summary Sheet med de kritiske parametre til brug i kontrollen.
  • Nye teknologier kan komme på markedet inden de bliver godkendt, hvis operatørerne søger om godkendelse, offentliggør risikovurderingen og hvis der bliver monitoreret undervejs. Nye teknologier vil blive vurderede og godkendte, når der er tilstrækkelige data til at vurdere, at de er egnede.
  • Kemisk genanvendelse er ikke omfattet af forordningen om genanvendt plast til FKM – monomerer der bliver fremstillet ud fra affald falder under den almindelige plastforordning EU 10/2011.
  • Produktionsafklip og -skrot (off-cuts & scraps) som ikke er affald, hører til den almindelige plastforordning EU 10/2011.

Ændringer af plastforordningen

​Nyeste ændring af plastforordningen (16. ændring til EU 10/2011) er vedtaget den 19. oktober 2022. Den indeholder vigtige ændringer til nogle stoffer – bl.a. ftalater. For de godkendte ftalater sænkes de individuelle SML (specifikke migrationsgrænser) og der indføres gruppe SML. Der optages også en række nye stoffer på positivlisten. Indgangen "træfibre" er slettet fra positivlisten, og hvis nogen ønsker at anvende træfibre som fyld i plast, skal der søges om anvendelse af de specifikke træarter.

Dokumentet kan ses på høringsportalen: Høring over forslag til 16. ændring af forordning 10/2011 om fødevarekontaktmaterialer af plast (hoeringsportalen.dk)

17. ændring af plastforordningen forventes i starten af 2023. Den kommer til at indeholde præcisering af, at produktionsafklip og -skrot, som ikke er affald og dermed ikke hører til genanvendelsesreglerne, er omfattet af den alm. plastforordning. Derudover tilføjes der renhedskrav til de anvendte stoffer.

18. ændring af plastforordningen forventes at indeholde en ny lav grænseværdi for styren. Der er udfordringer med analysen af migration af styren fra FKM til de normale test simulatorer. Det overvejes derfor, om analyserne i stedet skal være til konkrete fødevarer. Derudover sættes der en lav (sandsynligvis en "må ikke påvises" grænse for titaniumdioxid, TiO2).

Efter disse ændringer planlægger kommissionen kun at foretage tilføjelser til positivlisten, men ikke yderligere ændringer af plastforordningen, før revisionen af FKM rammeforordningen er færdig.

Revision af FKM rammeforordningen

EU-Kommissionen er gået i gang med den planlagte store revision af FKM rammeforordningen.

Læs mere om planerne på  Kommissionens hjemmesiden

Det er muligt for alle at melde ideer ind til de nye regler i Kommissionens offentlige høring med frist 11. januar 2023.