Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 28. oktober 2022

28-10-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​​Frist for indsendelse af ansøgning om Kina-registrering af køle- og fryselagre, der oplagrer mælkeprodukter

Alle køle- og fryselagre, der fortsat ønsker at eksportere mælkeprodukter til Kina, skal have indsendt en ansøgning om Kina-registrering senest den 1. februar 2023.

Der er krav om, at køle- og fryselagre, der eksporterer mælkeprodukter til Kina, skal registreres i CIFER. Fødevarestyrelsen har nu fastsat ovenstående frist for, hvornår disse virksomheder skal have indsendt ansøgning om registrering i CIFER og til Fødevarestyrelsen.

Kravet om registrering er tidligere udmeldt i faglig nyhed om Certifikatdatabasen den 14. juli 2022:

Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 14. juli 2022

Læs mere om, hvordan der ansøges om registrering i denne guide: Oprettelse af konto og ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse til eksport af fødevarer til Kina i CIFER​

 

Link​

Indenrigserklæringer

Fødevarestyrelsen har besluttet, at der i en overgangsperiode frem til fristen den 1. februar 2023 fortsat kan udstedes indenrigserklæringer med Kina-status på mælkeprodukter, der har været oplagret på fryse- og kølelagre. Baggrunden for denne beslutning er, at der ikke tidligere har været tydeligt krav om Kina-registrering af køle- og fryselagre, der oplagrer mælkeprodukter. Udstedelse af sådanne indenrigserklæringer forudsætter, at Kina-status for produkterne er opretholdt frem til vareoverførsel til køle-/fryselageret.

Efter den 1. februar 2023 vil Fødevarestyrelsen kun påtegne ovennævnte indenrigserklæringer fra køle-/fryselagre, der har indsendt ansøgning om Kina-registrering i CIFER og til Fødevarestyrelsen.  

Senest opdateret 28-10-2022