Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 27. oktober 2022

27-10-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Eksport af materiale fremstillet ud fra animalske biprodukter (kategori 3 materiale) til USA
20. oktober 2022: Opdatering af baggrundserklæring (La 23,0-7019) som følge af uoverensstemmelser med certifikat La 23,0-7016. Baggrundserklæringen skifter La nr. til La 23,0-7134.


Link til certifikatside 

 

 

Eksport af forarbejdet foder (andet end dåsefoder) til selskabsdyr fra Danmark til Tyrkiet
25. Oktober 2022: Der er rettet skriftlige fejl i certifikatet og certifikatet har fået nyt La nr. Der er skiftet fra La 23,0-7069 til La 23,0-7135. Certifikatets anvendelsesområde er uændret.