Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 15. september 2022

15-09-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Eksport af forarbejdet foder (andet end dåsefoder) til selskabsdyr fra Danmark til Tyrkiet
14. september 2022: Der er fjernet fodnoter i certifikatets del 1, hvilket medfører nyt La nr. La 23,0-7069 erstatter La 23,0-6983. Yderligere er der rettet grafiske fejl, og ordlyden opdateret til samme ordlyd som den tyrkiske skabelon. Certifikatets anvendelsesområde er uændret. 

 


Virksomheds- og produktregistrering af foder, foderblandinger, fodermidler og fodertilsætningsstoffer af ikke-animalsk oprindelse, fra Danmark
15. september 2022: Nyt FS-certifikat FS 11 (La 23,0-7113) til eksport af foder, foderblandinger, fodermidler og fodertilsætningsstoffer af ikke-animalsk oprindelse. Certifikatet kan bruges i de tilfælde, hvor modtagerlandet stiller krav om GMO frihed i produktet. Certifikatet indeholder en attestation, der oplyser, at produktet ikke omfatter GMO-modificeret foder, foderblandinger, fodermidler og fodertilsætningsstoffer, og derfor ikke er omfattet af EU forordning (EF) 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foder med seneste ændringer. Hvis der i Certifikatdatabasen findes et certifikat til eksport af foder, foderblandinger, fodermidler og fodertilsætningsstoffer af ikke-animalsk oprindelse, til det pågældende land, skal dette certifikat bruges i stedet for FS 11, jf. gældende lovgivning.
 
 
 
Eksport af fersk svinekød inkl. spiselige slagtebiprodukter til Hong Kong
12. september 2022: Den tekniske fejl i TRACES certifikatet er blevet rettet, og det er nu muligt at angive datointervaller i certifikatet. Det er derfor ikke længere nødvendigt at lave et annex for slagtedatoer, produktionsdatoer og indfrysningsdatoer. 
 
 
 
Eksport af lamme/fårekød til Hong Kong
12. september 2022: Den tekniske fejl i TRACES certifikatet er blevet rettet, og det er nu muligt at angive datointervaller i certifikatet. Det er derfor ikke længere nødvendigt at lave et annex for slagtedatoer, produktionsdatoer og indfrysningsdatoer. 
 
 
 
Eksport af oksekød og oksekødprodukter til Hong Kong
12.september 2022: Den tekniske fejl i TRACES certifikatet er blevet rettet, og det er nu muligt at angive datointervaller i certifikatet. Det er derfor ikke længere nødvendigt at lave et annex for slagtedatoer, produktionsdatoer og indfrysningsdatoer. 
 
 
 
Eksport af svinekødprodukter til Hong Kong
12. september 2022: Den tekniske fejl i TRACES certifikatet er blevet rettet, og det er nu muligt at angive datointervaller i certifikatet. Det er derfor ikke længere nødvendigt at lave et annex for slagtedatoer, produktionsdatoer og indfrysningsdatoer. 
 
 
 
Eksport af zoo dyr til Singapore
9. september 2022: Certifikatsiden er opdateret med et certifikat til eksport af zoo-dyr, som bl.a. kan bruges til eksport af krokodiller.
 
 
 

Revision af vejledning om oprettelse af konto og ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse til eksport af fødevarer til Kina i CIFER

 Fødevarestyrelsen har revideret vejledningen om oprettelse af konto og ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse til eksport af fødevarer til Kina i CIFER. I den tidligere version af vejledningen fremgik, at virksomhederne skal slette alle irrelevante toldkoder i CIFER. International Handel har fået nye oplysninger via den danske ambassade i Beijing, Kina, vedrørende sletning af toldkoder. Det anbefales, at virksomhederne enten undlader at slette toldkoder eller udviser stor forsigtighed ved sletning af toldkoder i forbindelse med ansøgning om færdiggørelse af registreringsoplysninger.

 

Det er desuden specificeret, at fødevareenheden/kontrolsektionen skal vurdere, hvorvidt ansøgningsformular og tjekliste er korrekt udfyldt af virksomheden ved ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse. Det er samtidig tilføjet, at fødevareenheden/kontrolsektionen skal indsende både tjekliste og ansøgningsformular til International Handel.  

 

Den reviderede vejledning kan findes her (se under "Kina", afsnittet "Oprettelse af konto og ansøgning i CIFE R om godkendelse, ændring og regodkendelse"):

Link til vejledning​