Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 2. september 2022

02-09-2022

Eksport certifikat til fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter til human konsum til Serbien kan ikke benyttes

De serbiske myndigheder har oplyst til Fødevarestyrelsen, at de pr. d.30. august 2022 ikke længere kan benytte certifikat for fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter til Serbien (La 23,0-2821).
 
Fødevarestyrelsen arbejder for at få forhandlet et nyt certifikat hurtigst muligt.

Eksport på certifikat for fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter til Serbien (La 23,0-2821) er derfor på virksomhedens egen regning og risiko.