Information om liste over antimikrobielle stoffer, der er forbeholdt behandling af visse infektioner hos mennesker

27-09-2022

Fra den 9. februar 2023 vil en række antimikrobielle stoffer være forbeholdt behandling af mennesker og må derfor ikke bruges til dyr. Det er især vigtigt for dig, som behandler dyr med humanmedicinske lægemidler i henhold til kaskadereglen.

De nye regler fremgår af EU- Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1255 af 19. juli 2022 om udpegning af antimikrobielle stoffer eller grupper af antimikrobielle stoffer, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6, der er forbeholdt behandling af visse infektioner hos mennesker.

Det bliver forbudt at bruge humanmedicinske lægemidler, der indeholder et eller flere af de antimikrobielle stoffer, som er listet i forordningen, til dyr. De antimikrobielle stoffer må heller ikke bruges i veterinærlægemidler eller foderlægemidler.

Efter forordningen skal en række antimikrobielle stoffer eller grupper af antimikrobielle stoffer forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker med henblik på at forebygge og bekæmpe forekomsten af antimikrobiel resistens.

Følgende antimikrobielle stoffer eller grupper af antimikrobielle stoffer er fra 9. februar 2023 forbeholdt behandling af visse infektioner hos mennesker:

Antibiotika

 • ​Carboxypenicillin
 • Ureidopenicillin
 • Ceftobiprol
 • Ceftarolin
 • Kombinationer af cephalosporiner og betalactamase-hæmmere
 • Siderofore cephalosporiner
 • Carbapenemer
 • Penemer
 • Monobactamer
 • Fosfonsyrederivater
 • Glycopeptider
 • Lipopeptider
 • Oxazolidinoner
 • Fidaxomicin
 • Plazomicin
 • Glycylcycliner
 • Eravacyclin
 • Omadacyclin 

​​
Antivirale stoffer

 • Amantadin
 • Baloxavirmarboxil
 • Celgosivir
 • Favipiravir
 • Galidesivir
 • Lactimidomycin
 • Laninamivir
 • Methisazon/metisazon
 • Molnupiravir
 • Nitazoxanid
 • Oseltamivir
 • Peramivir
 • Ribavirin
 • Rimantadin
 • Tizoxanid
 • Triazavirin
 • Umifenovir
 • Zanamivir


Antiprotozoale stoffer

 • Nitazoxanid