Nye regler på avlsmaterialeområdet fra den 10. april 2023

03-04-2023

EU-Kommissionen har vedtaget nye dyresundhedsregler, der ændrer bestemmelserne i forordning (EU) nr. 2020/686 (avlsmaterialeforordningen).

​​​De nye dyresundhedsregler medfører en række ændringer på avlsmaterialeområdet, der finder anvendelse når Kommissionens nye forordning træder i kraft den 10. april.

Om de nye regler

Med den nye forordning bortfalder kravet om ledsagelse af et dyresundhedscertifikat ved sendinger af hunde- og kattesæd til andre medlemsstater.

Desuden bortfalder kravet om obligatorisk rutineovervågning for klassisk svinepest af svin på danske sædopsamlingsstationer.

Forordningen fastsætter nye sporbarhedskrav til avlsmateriale, der forarbejdes på en anden godkendt virksomhed end den, hvor avlsmaterialet er indsamlet.

Forordningen justerer desuden opfølgningsmulighederne, når donordyr i karantænefaciliteter tester positive for PRRS.

Forordningen indfører også krav til håndtering af ubefrugtede oocytter fra kvæg, svin, får geder eller dyr af hestefamilien, der er bestemt til flytning til en anden medlemsstat.

Herudover opdaterer forordningen kravene til kvæg, får og geder, der er donorer af oocytter til in vitro-produktion eller donorer af sæd, der er bestemt til flytning til en anden medlemsstat.

Endelig fremmer forordningen en mere frivillig, fleksibel og forsigtig anvendelse af antibiotika i sæd.

 

Læs nærmere om de nævnte bestemmelser og forordningens øvrige præciseringer af lovgivningen på EU's hjemmeside.

Spørgsmål til de nye regler

Har du eller din virksomhed spørgsmål til den nye forordning og konsekvenserne heraf kan du/I kontakte Fødevarestyrelsen på email@fvst.dk. ​

Senest opdateret 04-04-2023