Nyt om svindel med fødevarer marts 2023

17-04-2023

STORBRITANNIEN: Omfattende svindel med svinekød
EU: Fortsat udbredt svindel med honning
SPANIEN: Lampeolie solgt som ekstra jomfruolivenolie
NORDEN: Trusselsvurdering for fødevaresvindel

Storbritannien: Omfattende svindel med svinekød

Farmers Weekly har afsløret, at en storleverandør af svinekød til supermarkeder har forfalsket oprindelseslandet på op ​mod 10.000 tons svinekød om ugen i to årtier. Kødet, der er blevet solgt som britisk, selvom det var fra andre lande, er også under anklager for at have været iblandet råddent svinekød. Desuden mistænkes virksomheden for at have forfalsket E-coli- og listeriadokumentation samt at have ’vasket’ kødet ved tegn på mug. Medarbejdere udtaler, at man ved audits og fødevarekontroller, holdt kontrollanterne hen med the og snak, til beviserne var gemt af vejen. Indtil videre er tre personer anholdt, mens sagen fortsat efterforskes. Myndighederne erkender, at man skal have set på procedurer for hurtig ankomst ved kontrolbesøg.

EU: Fortsat udbredt svindel med honning

EU-kommissionen har undersøgt 320 honningprodukter, som er blevet importeret ind i EU. Af dem er tæt på halvdelen mistænkt for at være blevet svindlet med. Undersøgelsen blev sat i gang i 2021 og havde fokus på ulovlig tilsætning af sukkersirup fra ris, hvede og roer. Til sammenligning blev kun 14 pct. af prøverne fundet mistænkelige i en tilsvarende undersøgelse i 2015. Da analysemetoden er forbundet med en vis usikkerhed, kan der dog ikke konkluderes noget med 100 pct. sikkerhed.

Spanien: Lampeolie solgt som ekstra jomfruolivenolie

De spanske myndigheder har konfiskeret 85.999 liter olie, som mistænkes for at være iblandet lampeolie og andre typer olie, men solgt som ekstra jomfruolivenolie. Olien blev konfiskeret efter, at to forbrugere bemærkede, at olien havde en underlig farve, smag og lugt. Det kunne efterfølgende konstateres, at olien var blandet med lampant olie, der pga. sin dårlige smag ikke er egnet til konsum og derfor typisk anvendes til lampeolie. De spanske myndigheder, herunder sundhedsmyndighederne, er nu i gang med en større undersøgelse af olierne.

Illustration af Mie Nørgaard, Nordisk Ministerråds trusselsvurderingsseminar 2018

Nordisk trusselsvurdering for fødevaresvindel

Fra 2018 til 2022 har Fødevarestyrelsen deltaget i et projekt under Nordisk Ministerråd. Her har fødevaremyndigheder fra de nordiske lande i samarbejde arbejdet med, hvordan man kan foretage en trusselsvurdering for svindel på vores arbejdsområder. Med forsinkelse, som skyldtes corona-situationen, udkom den samlede rapport i marts 2023. 

Find den engelske version af den nordiske rapport om trusselsvurdering for fødevaresvindel her. 

Presseklip fra EU

Bemærk, at nyhedsbrevet primært består af højdepunkter fra de presseklip, som EU's Knowledge Centre for Food Fraud hver måned samler i en rapport.