Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 16. august 2023

16-08-2023

Sidste nyt om udstedelse af eksportcertifikater i forbindelse med Danmarks status for højpatogen aviær influenza.

Danmark har generhvervet status som et land fri for højpatogen fugleinfluenza i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 1.6 og artikel 10.4.6 i WOAHs Terrestrial Animal Health Code.

Erklæringen om Danmarks generhvervede frihed for højpatogen aviær influenza er blevet godkendt af WOAH (World Organisation for Animal Health) og er gældende fra den 16. august 2023. Erklæringen er fremsendt til WOAH på baggrund af et udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en fjerkræbesætning ved Ullerslev i Nyborg kommune den 12. juli 2023.

Det betyder, at der igen må udstedes eksportcertifikater med attestationer for landefrihed for højpatogen aviær influenza.

Der kan dog fortsat være krav i certifikaterne, der gør, at Fødevarestyrelsen endnu ikke kan udstede certifikatet. Det kan være konkrete formuleringer i certifikaterne som fx at landet skal have været frit i en given periode eller at dyrene skal stamme fra områder, der var fri på slagtetidspunkt m.v.

International Handel vil tage kontakt til tredjelande med henblik på at få ophævet eventuelle eksportrestriktioner.

Eksportører skal derfor være opmærksomme på, at der vil ske opdateringer i den kommende tid af både restriktionslisten samt certifikatsider samt at certifikatudstedelse forudsætter en konkret vurdering, som beskrevet ovenfor.