Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 31. august 2023

31-08-2023

Udskydelse af certifikatkrav og grænsekontrol til Storbritannien med 3 måneder.

Storbritannien har den 29. august 2023 offentliggjort deres nye grænsekontrolmodel: ”The Border Target Operating Model”

Med offentliggørelsen har de samtidigt rykket datoerne for implementering af certifikater og grænsekontrol.

Dette indebærer følgende nye datoer:

31. januar 2024: Introduktion af sundhedscertifikater for animalske produkter med middel risiko, samt højrisikoprodukter af ikke animalsk oprindelse.

30. april 2024: Introduktion af dokumentkontrol og risikobaseret fysisk kontrol på grænsen af SPS-produkter med middel og høj risiko.

31. oktober 2024: Introduktion af Sikkerheds- og sundhedsdeklarationer for EU-import, iværksættelse af UK Single Trade Window og et reduceret datasæt.

Grænsekontrolmodellen har derudover følgende hovedpointer:

  • Certifikatkrav gælder kun for de produkter, som GB definerer som høj eller medium sundhedsrisiko.
  • Høj risiko produkter, har allerede certifikatkrav, det er primært levende dyr og avlsmateriale.
  • Medium risikoprodukter er blandt andet: Æg, fiskeprodukter, fersk kød og kødprodukter, petfood og animalske biprodukter.
  • Produkter defineret med lav risiko vil ikke være omfattet certifikatkrav.

 

Den nye grænsekontrolmodel, kan findes her: The Border Target Operating Model: August 2023

 

Den gældende risikokategorisering kan findes her: TOM risk categories for animal and animal product imports from the EU to Great Britain: summary tables

 

Storbritanniens certifikatmodeller kan findes her: Model health certificates for exports of live animals and animal products to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)

 

Fødevarestyrelsen arbejder på at lave de med erhvervet aftalte prioriterede certifikater til skrivebare pdf-versioner, samt at lave relevant vejledninger til certifikatdatabasen. Dette forventes at blive tilgængeligt i løbet af oktober.

Derudover vil Kommissionen stille alle certifikater til rådighed i TRACES.

Myndighederne i Storbritannien har derudover offentliggjort en del online webinarer omkring specifikke produkter og grænsekontrolmodellen .
Man kan tilmelde sig her: The BTOM: What are the SPS Border Controls?