Eksportportalen informerer om opdatering i aften torsdag den 24. august 2023 i tidsrummet kl. 20-24

24-08-2023

Eksportportalen opdateres i aften torsdag den 24. august 2023 i tidsrummet mellem klokken 20 og klokken 24.

Opdateringen indeholder integrationen mellem Eksportportalen og AJL (Animal Journey Log fra TRACES NT) og emailvalidering i forbindelse med upload af logbøger, GPS og data fra temperaturovervågningssystemet til returkontrol.  

Integrationen mellem Eksportportalen og AJL (Animal Journey Log fra TRACES NT) får betydning for brugere af Eksportportalen i forbindelse med oprettelse af eksporter, hvor transporttiden overstiger 8 timer, og der kræves en logbog.

Når en eksport fremadrettet oprettes i Eksportportalen og tilføjes et eller flere INTRA-certifikater, hvortil der er tilknyttet AJL, oprettes fremadrettet automatisk en logbogskladde i Eksportportalen. Logbogskladden skal efterfølgende udfyldes med nødvendige oplysninger, som ikke kan hentes fra AJL.

Den automatisk oprettede logbogskladde oprettes på baggrund af data fra AJL og INTRA-certifikatet. Jo flere data, der fremgår af AJL og INTRA-certifikatet, og jo bedre kvalitet, den data har, jo færre data skal efterfølgende registreres og/eller korrigeres i logbogen i Eksportportalen.

 

Integrationen er første version, og vi er forud for denne opdatering af Eksportportalen bekendte med at integrationen har følgende mangler:

  • Den automatiske logbogskladde oprettes ikke, hvis der i punkt I.5.1”species” i AJL fremgår flere species og dermed flere linjer. Logbogen kan i stedet oprettes via Eksportportalen som hidtil.
  • Er der tilknyttet flere indtransporter til eksporten vises punkter på ruten i logbogskladden dobbelt, og skal slettes, når logbogen i Eksportportalen udfyldes.
  • Er der tilknyttet flere udtransporter til eksporten vises punkter på ruten i logbogskladden dobbelt, og skal slettes, når logbogen i Eksportportalen udfyldes.
  • Er der til en samlestedseksport tilknyttet flere indtransporter, og har logbøgerne henholdsvis både afgangssted i afgangsbesætningen og afgangssted på samlestedet, vises afgangssted i alle tilknyttede logbogskladder som afgangsbesætningen.

 

Fødevarestyrelsen har allerede nu en ny opdatering til Eksportportalen i pipeline, som vil løse, de mangler i AJL integrationen, som Fødevarestyrelsen allerede kender til og eventuelle andre udfordringer med integrationen, som Fødevarestyrelsen måtte blive bekendt med fremadrettet.

Denne opdatering forventes at ske den 14. september 2023.

Der kan hentes hjælp til oprettelse og redigering af en logbog via AJL i denne PIXI.

For information vedrørende emailvalidering henvises desuden til nyhedsbrev af 17. august 2023

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i tidsrummet for opdateringen, og Fødevarestyrelsen anbefaler, at Eksportportalen ikke benyttes i tidsrummet for opdateringen.