Eksportportalen informerer om Bluetongue i Belgien, Nederlandene og i Tyskland

05-12-2023

Kommissionen har netop publiceret en revideret version af forordningen om sygdomsfri status (2021/620), hvoraf det fremgår, at Belgien, Nederlandene og Nordrhein-Westfalen i Tyskland mister sin sygdomsfri status for bluetongue virus.

Tilbagekaldelsen af status betyder, at dyresundhedskravene for flytninger gennem de pågældende områder videre til områder, som har sygdomsfri status, nu også gælder i Belgien, Nederlandene og Nordrhein-Westfalen.

Flytninger af kvæg, får og geder til områder med fri status må kun indeholde et hvil på et område uden frihed, hvis hvilet ikke varer mere end et døgn, eller hvis det foregår på en vektorbeskyttet virksomhed. Det indebærer, at et 24-timers hvil efter transportforordningen som udgangspunkt kun kan ske på vektorbeskyttede virksomheder i en sådan situation. Alternativt kan ruten omlægges, således hvil afvikles på et sted, som fortsat har fri status.