Nye vejledninger til prøvning

15-12-2023

Fødevarestyrelsen har netop udgivet to nye vejledninger.

'Vejledning til foretagelse af tuberkulinprøver på kvæg og grise', og 'Vejledning til foretagelse af brucellinprøve på grise'

Fødevarestyrelsen har opdateret vejledningen om tuberkulinprøvning.

Vejledningen indeholder kravene til udførelse af tuberkulinprøvningen på kvæg og grise. Den tidligere vejledning omfattede også tuberkulinprøvning på høns, men dette er udeladt i den nye vejledning, da det ikke længere er aktuelt.

Læs Vejledning til foretagelse af tuberkulinprøver på kvæg og grise her

Vejledningen til foretagelse af brucellinprøve på grise er ny, da der i Danmark er markedsført et veterinærlægemiddel, som kan anvendes til brucellinprøvning af grise. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en kort vejledning, som indeholder kravene til udførelse af brucellinprøven. Brucellinpræparatet er til intrakutan anvendelse og må ikke anvendes til grise, som er mistænkt for at være inficeret med Brucella-bakterier.

Læs Vejledning til foretagelse af brucellinprøve på grise her