TRACES informerer om, at nogle veterinære virksomhedstyper ændres i TRACES fra mandag den 20. februar 2023

14-02-2023

Mandag den 20. februar 2023 ændres beskrivelserne af veterinære virksomhedstyper (afsnit/sections) i TRACES under kapitlerne Veterinær og Germinal Products. Der sker i forbindelse med installation af version 6.6.9 i TRACES.

​​​Ændringerne foretages som led i at sikre, at TRACES virksomhedstyper stemmer overens med bestemmelserne i EU's Dyresundhedslov (Animal Health Law)

Ligeledes vil en række gamle virksomhedstyper blive helt slettet. Herunder findes en liste over de afsnit, som helt udgår, samt hvad de erstattes af.

Fødevarestyrelsen har opdateret de virksomheder i TRACES, som står til at miste en gammel afsnitsbeskrivelse. Vi har foretaget opdateringer for de virksomheder, hvor vi har de nødvendige oplysninger i vores registre. Det gælder bl.a. sammenbringningsvirksomheder (tidl. samlesteder), godkendte avlsmaterialevirksomheder, akvakulturvirksomheder, afgrænsede virksomheder (fx zoologiske haver).  

Hvis vi mod forventning ikke har fået givet din virksomhed en ny kode til erstatning for den som slettes, så kontakt TRACES-hotlinen.

Da ikke alle fremtidige virksomhedstyper er tilgængelige endnu, kan der være behov for, at Fødevarestyrelsen foretager justeringer efter opdateringen. De fleste virksomhedstyper kræver, at der foreligger en registrering, godkendelse eller autorisation efter EU dyresundheds- eller dyrevelfærdsreglerne.

 

Hvad det betyder for dig som bruger af TRACES

 

 

Fødevarestyrelsen har ikke slettet noget i forhold til virksomhederne i TRACES. Vi har blot tilføjet en ny virksomhedstype, for at lette overgangen før og efter opdateringen.

Vær opmærksomme på, at efter gennemførelsen af opdateringen i TRACES vil det ikke være muligt at vælge eller videreføre de slettede virksomhedstyper/activity sections ved oprettelse af certifikater fra 'New' (ny) eller som 'Copy as new" (kopier som ny).

Hvad du selv kan gøre for en nemmere overgang

Det vil være en fordel i forbindelse med overgangen, at eksportøren løbende op til mandag den 20. februar 2023 sørger for at vælge de nye virksomhedstyper ind i certifikaterne. Dermed forventes det, at certifikaterne fortsat kan udstedes efter opdateringen af TRACES er gennemført.

Eksportører kan også forberede sig ved at udfylde certifikaterne og gemme en PDF-fil af de certifikater, som skal udstedes mandag den 20. februar 2023, så certifikaterne hurtigt ville kunne sendes ud til synstedet eller sammenbringningsvirksomhederne (tidligere kaldet samlesteder).

 

Spørgsmål

​Skulle I have spørgsmål til ovenstående så kontakt TRACES-hotline 72 66 18 01, som har åbent mandag fra 8:00 til 16:00. Som følge af opdateringen, forventer vi et større antal opkald til vores hotline end normalt, så der kan opstå ventetid. Du kan også sende en mail til os på ekc@fvst.dk. ​

 

Afsnit/Sections, der forventeligt slettes den 20. februar 2023​


Afsnit/Section kode, der slettes ​

Hvad det kommer til at hedde fremover
​ASC (samlested) ​ASC-EQU (Assembly centres certain equidae)
ASC-DCF (Assembly centres cats dogs and ferrets)
ASC-POU (Assembly centres poultry)
ASC-UNG (Assembly centres ungulates)​
​AQUAHOLD (Aquaculture holding) ​AQUA-EST-DISEASE (Disease control aquatic food establishment)
AQUA-EST-AP-GR (Group of approved 
aquacultural establishments)
AQUA-EST-AP (Approved aquaculture 
establishments)
AQUA-EST-RE (Registered aquaculture 
establishment)
AQUA-EST-RE-GR (Group of registered
aquacultural establishments)​
​DEL (Dealers) ​ASOP-POU (Assembly operations for 
poultry independently of an 
establishment)
ASOP-UNG (Assembly operations for 
ungulates independently of 
an establishment)
​EMB (Embryo collection and production teams) ​EMB-COL (Embryo collection teams)
EMB-PRO (Embryo production teams)​
​IMP (Importer) Ændres til en lang række forskellige virksomhedstyper. Det er ikke umiddelbart muligt for FVST af afgøre, hvilket afsnit, der fremadrettet er en rigtige. Dette må der ryddes op i efterfølgende.
OTHERHOLD (Other Species Locations) Ændres til en lang række forskellige virksomhedstyper. Det er ikke umiddelbart muligt for FVST af afgøre, hvilket afsnit, der fremadrettet er en rigtige. Dette må der ryddes op i efterfølgende.
​SEM (Semen collection and storage centres)

GERM-PRO (Germinal product processing 
establishments)
GERM-STO (Germinal products storage centres)
SEM-COL (Semen collection centres)
GERM-OTH (Other establishments related to certain germinal products)
​ ZOO (Bodies, institutes and centers) ​CONF (Confined establishments)

 

​Den samledes opdatering til nye virksomhedstyper fremgår af denne PDF-fil.

Gå til PDF-filen