Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 4. juli 2023

04-07-2023

Lempelse i forhold til dokumentationskravet, i fodnote 6, for eksisterende handelsforhold.
Fødevarestyrelsen (FVST) har truffet beslutning om lempelse, i forhold til dokumentationskravet i fodnote 6 i baggrundscertifikaterne La 23,0-6872, La 23,0-6873 og La 23,0-6875, for eksisterende handelsforhold i overgangsperioden.

Der er tale om scenariet hvor den endelige eksport sker fra et andet land i samhandelsområdet.  

Virksomhederne vil, under overgangsperioden, kunne anvende tidligere udstedte baggrundscertifikater som myndighedsbekræftelse, for at de angivne attestationer er tilstrækkelige, såfremt mindst et af følgende to scenarier kan dokumenteres og opfyldes:

  • Virksomheden har fået udstedt ét baggrundscertifikat indenfor det seneste år,

Eller

  • Virksomheden har fået udstedt tre baggrundscertifikater indenfor de seneste tre år

 
Det er vigtigt at understrege at virksomheden stadig skal foretage en revision af de attestationer der er angivet i det hidtidigt anvendte baggrundscertifikat. Det betyder at virksomheden skal gøre følgende:

  • Foretage en revision af de attestationer der indgår i baggrundscertifikatet, således at kun attestationer der går udover EU-lovgivning fremgår af baggrundscertifikatet

Og

  • Foretage en oprydning af de attestationer der fremgår af baggrundscertifikatet, således at den samme attestation ikke optræder flere gange.

 

Lempelsen er yderligere anført i ”Vejledning om certificering af tredjelandskrav til fødevarer, foder og animalske biprodukter ved handel indenfor samhandelsområdet forud for eksport fra EU”. Den revideret vejledning er tilgængelig på de respektive certifikatsider.