Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 6. juli 2023

06-07-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Eksport af frossent fersk fjerkrækød og fjerkrækødprodukter til Singapore

06.Juli 2023: Singapore har d.d. ophævet deres restriktioner på prydfugle, fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra Sønderborg kommune, samt 10 km restriktionszonen omkring sidste udbrud. Se restriktionslisten for at få information om tidligere restriktioner.

Gå til certifikatsiden for eksport af frossent fersk fjerkrækød og fjerkrækødprodukter til Singapore

 

Eksport af hønseæg til human konsum til Singapore

06.Juli 2023: Singapore har d.d. ophævet deres restriktioner på prydfugle, fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra Sønderborg kommune, samt 10 km restriktionszonen omkring sidste udbrud. Se restriktionslisten for at få information om tidligere restriktioner.

Gå til certifikatsiden for eksport af hønseæg til human konsum til Singapore

 

Fugle bortset fra fjerkræ fra Danmark til Singapore

06.Juli 2023: Singapore har d.d. ophævet deres restriktioner på prydfugle, fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra Sønderborg kommune, samt 10 km restriktionszonen omkring sidste udbrud. Se restriktionslisten for at få information om tidligere restriktioner.

Gå til certifikatsiden for fugle bortset fra fjerkræ fra Danmark til Singapore

 

Eksport af ægprodukter til Singapore

06.Juli 2023: Singapore har d.d. ophævet deres restriktioner på prydfugle, fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra Sønderborg kommune, samt 10 km restriktionszonen omkring sidste udbrud. Se restriktionslisten for at få information om tidligere restriktioner.

Gå til certifikatsiden for eksport af ægprodukter til Singapore

 

Eksport af fersk svinekød og svinekødprodukter til Ny Caledonien

04.Juli 2023: Grundet nye krav fra myndighederne i Ny Caledonien er der oprettet et nyt tillægscertifikat. Tillægscertifikatet La 23,0-7310 erstatter fra dags dato La 23,0-6457. Reference til hovedcertifikatet (certifikatnummer) anføres i øverste felt i tillægscertifikatet.

Certifikatet kan ikke anvendes til eksport af fersk svinekød, idet der skal attesteres for frihed af PRRS jf. punkt E. Certifikatet er opdateret i forhold til myndighedskrav

Gå til certifikatsiden for eksport af fersk svinekød og svinekødprodukter til Ny Caledonien