Fagligt nyt til besætningsejere med fjervildt

Generel dispensation fra alderskravet på 6 uger for udsætning af fasaner, der er opdrættet i overvågningszoner for fugleinfluenza (AI)

21-07-2023

Fødevarestyrelsen indfører en generel dispensation fra kravet om, at fasaner ikke må være mere end 6 uger ved udsætning. Dispensation gælder kun i de tilfælde, hvor fasaner opdrættes i en overvågningszone for AI, og fasanerne er blevet mere end 6 uger, når overvågningszonen ophæves og fasanerne kan udsættes.

Dispensation gælder kun for opdræt af fasaner, der er påbegyndt før en overvågningszone for AI er oprettet.

Dispensationen har virkning fra i dag, og du skal ikke indsende en ansøgning om dispensation.

De krav til opdræt af fasaner, som fremgår af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt, herunder arealkrav, skal fortsat overholdes indtil udsættelsen.

Bestemmelser om opdræt af fjervildt med henblik på udsætning til jagtformål fremgår af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt. Det fremgår blandt andet af bekendtgørelsen, at opdræt af fasaner skal afsluttes og fasanerne udsættes senest, når fuglene når 6-ugersalderen, med mindre særlige klimamæssige forhold betinger, at udsætningen må udskydes.

Læs bekendtgørelsen om opdræt af fjervildt (retsinformation.dk)

Fasaner, der opdrættes i en overvågningszone for AI, må ikke udsættes førend overvågningszonen ophæves. Det kan betyde, at nogle af de opdrættede fasaner vil være ældre end 6 uger, når overvågningszonen ophæves, og fuglene atter må udsættes.  

Udbrud af AI er dog en situation, som opdrættere af fjervildt ikke kan forudse, sådan som det også gælder ved særlige klimatiske forhold.

Fødevarestyrelsen skal endvidere henlede opmærksomheden på de regler om udsætning af vildt, der fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, herunder bestemmelsen om, at fasaner skal udsættes senest 31. august.

Læs bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (retsinformation.dk)

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00 eller at benytte kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontakt Fødevarestyrelsen