Lægemiddelstyrelsen fraråder gravide at håndtere loppemidler til hunde

14-06-2023

Laboratoriestudier har påvist en risiko for fosterskader hos forsøgsdyr, der er blevet eksponeret for N-methyl pyrrelidon. Derfor har Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttet, at virksomheder, der sælger produkter med stoffet, skal opdatere produktresumeer og indlægssedler med en advarsel til gravide. Det næste halve år vil der stadig kunne være produkter i handlen med indlægssedler, hvor advarslen ikke fremgår. Derfor opfordrer Lægemiddelstyrelsen dyrlæger og apotekere til at informere kunder, der køber loppemidlerne, om risikoen for gravide. Du kan læse hele pressemeddelelsen fra Lægemiddelstyrelsen her:

Gravide frarådes at håndtere visse typer loppemidler til hunde (laegemiddelstyrelsen.dk).

Eventuelle spørgsmål skal rettes til Lægemiddelstyrelsen.