Information om ophør af lempeligere vilkår for ukrainske kæledyr

20-06-2023

De lempeligere vilkår for indførsel af ukrainske flygtninges kæledyr til Danmark ophører 1. juli 2023

Fødevarestyrelsen vil gerne takke alle, der har været involveret i håndteringen og modtagelsen af de ukrainske kæledyr for et godt samarbejde.

Danmark har siden starten på den russiske invasion af Ukraine tilladt, at ukrainske kæledyr blev indført på lempeligere og mere fleksible vilkår med deres ejere. Dette skete på opfordring fra EU-Kommissionen til alle EU-medlemsstater.

Til orientering har EU-Kommissionen netop udmeldt, at de lempeligere vilkår ophører pr. 15. juni 2023. Derefter skal ukrainske kæledyr indføres på sædvanlige vilkår. Tilbagevenden til normale procedurer bør ske senest pr. 1. juli 2023 i alle EU-medlems-stater.

Det betyder, at modtagelse af ukrainske kæledyr derefter følger sædvanlige vilkår.

De ukrainske veterinærmyndigheder har for nyligt meddelt, at disse er funktionsdygtige. Derfor bør det på nuværende tidspunkt være muligt for ukrainske kæledyrsejere at opfylde de krav, der normalt gælder for indførsel til EU fra Ukraine. Dermed mindskes risikoen for indførsel af smitte med rabies bedst muligt.

Gældende indførselskrav for kæledyr kan findes på www.fvst.dk.

Ca. 1250 ukrainske kæledyr (hunde/katte) er ankommet og kontrolleret i DK siden begyndelsen af invasionen. Der har ikke været konstateret rabies blandt de kontrollerede kæledyr.