Eksportportalen informerer om retningslinjer for transport af dyr i varmt vejr

21-06-2023

Fødevarestyrelsen informerer om, at der forekommer meget varmt vejr i Europa nu og i den kommende tid. Fødevarestyrelsen informerer om, at der forekommer meget varmt vejr i Europa nu og i den kommende tid.

Vi oplever at det giver udfordringer og opfordrer til at forholdsreglerne tages i betragtning fra planlægningen af logbogen og indtil selve udførelsen af dyrene er sket.

Vi skal derfor opfordre til, at der i planlægningen af dyretransporter er stor fokus på de vejrmæssige forhold på ruten, og at der tages de nødvendige forholdsregler, for eksempel:  

  • Planlæg rute og afgangstidspunkt, så de varme områder passeres på døgnets køligste timer
  • Tjek at transportmidlets ventilationssystem er fuldt funktionsdygtigt før og under transporten
  • Undgå så vidt muligt ophold f.eks. ved grænseovergange, da transportmidlets ventilationssystem kan have svært ved at opretholde en indvendig temperatur på højst 30° C.
  • Vær opmærksom på dyrenes vandforsyning
  • Planlæg eventuel med lavere læssetæthed eller ekstra højde over dyrene, så ventilationen lettes
  • Sørg for nødplaner, der er passende til den planlagte tur

Fødevarestyrelsen vil være særligt opmærksom på ovenstående ved både korte og lange forsendelser.  

Retningslinjer for vurdering af dyretransporter ved høje temperaturer i Europa kan findes på nedenstående link:

Planlægning af dyretransporter igennem områder med barske vejrforhold

Vejledning til temperaturtjek af ruten

Der henvises til vejledningen til temperaturtjek på Meteoblue på nedenstående link:

Vejledning til temperaturtjek på Meteoblue

Fødevarestyrelsen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at ændringer i logbogen efter, at forhåndsvalideringen er tilendebragt, kan medføre behov for udarbejdelse af en ny logbog og udløse en ny 2 dages frist.

Senest opdateret 27-06-2023