Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 19. maj 2023

19-05-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Eksport af hakket kød og/eller maskinsepareret kød af fjerkræ til Ukraine

17. maj.2023: EU Kommissionen har færdigforhandlet et nyt harmoniseret EU-certifikat for maskinsepareret fjerkrækød med de ukrainske veterinærmyndigheder. Certifikatet er pt. kun tilgængeligt på engelsk, og findes på TRACES (se link nedenfor). Der er indført en overgangsperiode på 3 måneder, hvilket betyder, at Ukraine accepterer forsendelser sendt på det bilateralt aftale certifikat (La 23,0-6510) til og med 15. august 2023. Herefter er det udelukkende TRACES-certifikatet, der skal anvendes. Fødevarestyrelsen regner med, at den danske version af TRACES-certifikatet snart bliver tilgængeligt på TRACES.

30. marts.2020: Certifikat (La 23,0-6510) godkendt af de ukrainske myndigheder. Certifikatet kan bruges til og med d. 15. maj 2023. Herefter bør et nyt certifikat til maskinsepareret fjerkrækød være forhandlet med EU Kommissionen.

Der gøres opmærksom på, at EU Kommissionen har færdigforhandlet et nyt harmoniseret EU-certifikat for fjerkrækød, undtagen maskinsepareret fjerkrækød, med de ukrainske veterinærmyndigheder. Dette skal benyttes fremadrettet ved eksport af fjerkrækød, der ikke er maskinsepareret. Certifikatet findes på TRACES (se link via certifikatsiden for La 23,0-1113)

 

Gå til certifikatsiden for eksport af hakket kød og/eller maskinsepareret kød af fjerkræ til Ukraine.


Eksport af æg og ægprodukter til Japan

15. maj 2023: Fødevarestyrelsen har erfaret, at de japanske myndigheder kategoriserer visse varmebehandlede ægprodukter som ”unspecified veterinary inspection products”. Disse produkter tillades indført fra Danmark uden et certifikat forudsat at de japanske myndigheder har fået tilsendt produkternes ”manufacturing processing charts” og på den baggrund har vurderet, at produkterne kan tillades indført som ”processed products ”without veterinary inspection”. Produkterne tillades indført uanset udbrud af Aviær Influenza i Danmark.

Det er eksportørens eget ansvar at indhente de japanske myndigheders kategorisering af et givent varmebehandlet ægprodukt som ”unspecified veterinary inspection products”. Fødevarestyrelsen er ikke involveret i denne proces og kender ikke de øvrige krav til sådanne produkter.​

Gå til certifikatsiden for eksport af æg og ægprodukter til Japan.