Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 25. maj 2023

24-05-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Eksport af avlskvæg til Marokko

22. Maj 2023: Nyt certifikat for eksport af avlskvæg til Marokko. Certifikatet er godkendt af de marokkanske myndigheder og skal fremadrettet anvendes ved eksport til Marokko.

 

Gå til certifikatsiden for eksport af avlskvæg til Marokko​.


Eksport af naturligt kollagen fra gris til human konsum fra Danmark til tredjelande

24. maj 2023: Nyt OEC-certifikat nummer OEC 23 (La 23,0-7239) til eksport af naturligt kollagen fra gris til human konsum til tredjelande, som ikke stiller betingelser ud over overholdelse af EU-lovgivningen. Hvis der i Certifikatdatabasen findes et certifikat til eksport af naturligt kollagen til human konsum til det pågældende land, skal dette certifikat bruges i stedet for OEC 23, jf. gældende lovgivning.​

Gå til certifikatsiden for eksport af naturligt kollagen fra gris til human konsum fra Danmark til tredjelande.