Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 7. november 2023

07-11-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Afklaring omkring, hvorvidt løbende baggrundscertifikater fra andre EU-lande kan accepteres

International Handel vurderer, at løbende officielle baggrundscertifikater udstedt af andre EU-landes myndigheder for nuværende kan accepteres. De løbende officielle baggrundscertifikater kan accepteres, forudsat at nedenstående kriterier er opfyldt:  
 

  • Den løbende erklæring er officielt attesteret af et andet EU-lands myndighed    

og

  • Den løbende erklæring har en løbetid på max. 1 år.

 
FVST kan acceptere løbende baggrundscertifikater, som opfylder ovenstående kriterier, på baggrund af tilliden til andre EU-landes myndigheder. Herunder også en tillid til, at de pågældende EU-lande har iværksat systemer, der sikrer en eventuel nødvendig tilbagekaldelse af udstedt løbende baggrundscertifikater.  
 
De tilsynsførende, der udfører eksportkontrol, skal fortsat vurdere det konkrete indhold og attestationerne i baggrundscertifikatet og finde den tilstrækkelig og fyldestgørende.   
 
FVST understreger, at baggrundscertifikater fra Danmark fortsat skal være partispecifikke og følger den nye vejledning om baggrundscertificering mellem EU-medlemsstater forud for eksport til tredjelande.

 


Status for udbrud af højpatogen aviær influenza i Danmark.

Den 6. november 2023 blev der konstateret et udbrud af højpatogen aviær influenza i en fjerkræbesætning med kalkuner nær Lundby ved Skælskør.  
 
Som følge heraf er der certifikater, hvis ordlyd betyder, at de ikke kan anvendes eller måske kan anvendes, afhængig af attestationens konkrete formulering i certifikatet. Dette er der adviseret om i Certifikatdatabasen ved hjælp af etablering af restriktioner med advarselstrekant på de relevante certifikatsider.  
 
International Handel vil løbende opdatere alle relevante certifikatsider, samt restriktionslisten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.  
 
Der vil blive arbejdet på at genåbne mest mulig eksport til de lande, som indfører restriktioner.