Eksportportalen informerer om organisators ansvar for realistisk planlægning af transport af levende dyr

23-11-2023

Fødevarestyrelsen minder om organisators ansvar for realistisk planlægning af transport af levende dyr.

Styrelsen understreger i den forbindelse at den planlagte tur skal kunne gennemføres inden for transportforordningens rammer.

Dette betyder bl.a., at det er organisators ansvar at der tages højde for:

  • At der er afsat et realistisk tidsrum til af- og pålæsning, omlæsning og passage af grænseovergange.
  • At der er afsat et realistisk tidsrum til malkeperiode. Fødevarestyrelsen kan anmode om oplysninger om malkefaciliteter og malkekapacitet på det angivne malkested med henblik på at vurdere, om logbogen er realistisk ved indlagte malkeperioder.
  • At temperaturen inde hos dyrene i køretøjet skal kunne holdes mellem 5 og 30 grader. Fødevarestyrelsen vil i de tilfælde, hvor det findes nødvendigt for sagsbehandlingen, anmode om en redegørelse for tiltag, der kan holde temperaturen inde i køretøjet på mellem 5 og 30 grader.

 Fødevarestyrelsen er forpligtet til at verificere, om den indsendte logbog er realistisk.