Eksportportalen informerer om tilbagesendelse versus afvisning af logbøger

28-11-2023

Fødevarestyrelsen oplever, at der kan være tvivl om, hvornår der er tale om en tilbagesendelse, og hvornår der er tale om en afvisning af en logbog.

Afvisning

Når Fødevarestyrelsen afviser en logbog, afsluttes sagsbehandlingen af den konkrete logbog. Logbogen får her status ”logbog kan ikke forhåndsvalideres med de indsendte oplysninger, afvist”.

Det vil sige, at hvis der i forbindelse med samme tur er behov for, at Fødevarestyrelsen genoptager sagsbehandlingen, kan dette kun ske ved, at der indsendes en ny logbog.

Der betales ikke et gebyr, hvis logbogen afvises, fordi den er indsendt for sent. Afvisning af en logbog efter igangsat sagsbehandling er gebyrbelagt.  

En eventuel ny logbog skal være indsendt i Eksportportalen inden klokken 9.00 to hverdage forud for afgangstidspunktet. En afvisning udløser ikke et gebyr, medmindre sagsbehandling er igangsat.

 

Tilbagesendelse

En tilbagesendelse er ikke en afvisning og udløser ikke en ny to-dages-frist.

En tilbagesendelse af en logbog er et sagsbehandlingsskridt, hvor logbogen har været igennem en forudgående kontrol, men hvor en tilretning fra organisator er nødvendig, før logbogen er at anse for realistisk.

Når en logbog tilbagesendes med henblik på tilretning, er logbogen altså fortsat under sagsbehandling. Logbogen får her status ”logbog kan forhåndsvalideres med de indsendte oplysninger, tilbagesendes”. En tilbagesendelse udløser et nyt gebyr, hvis logbogen indsendes til Fødevarestyrelsen igen.