Svinedyrlæger

Fødevarestyrelsen søger svinedyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger som led i Gult Kort-ordningen

06-11-2023

Vil du være med til at nedbringe og sikre et ansvarligt antibiotikaforbrug i svinebesætninger, som er under skærpet tilsyn efter gult kort?

Supplerende veterinærfaglige vurderinger

Som led i Gult Kort-ordningen kan Fødevarestyrelsen meddele den ansvarlige for en besætning påbud om at få foretaget en supplerende veterinærfaglig vurdering samtidig med påbud om at bringe antibiotikaforbruget ned under den eller de overskredne grænseværdier (skærpet tilsyn).

Vurderingen skal foretages af en dyrlæge, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i grisebesætninger. En vurdering kan ikke foretages af besætningsdyrlægen, dennes stedfortræder eller andre dyrlæger, som har fælles økonomiske interesser med besætningsdyrlægen.

Der henvises til bestemmelserne i §§ 3-6 i bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger.

Her finder du bekendtgørelse nr. 940 af 28. juni 2018 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger

Betingelserne for at blive godkendt som dyrlæge til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger fremgår af bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger.

Her finder du bekendtgørelse nr. 704 af 23. maj 2022 om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger

Formålet med den supplerende veterinærfaglige vurdering er, at en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen med indsigt i svineproduktion foretager en gennemgang af besætningens sundhedsforhold, management mv. med henblik på at udarbejde en ny, samlet handlingsplan, hvis elementer kan nedbringe antibiotikaforbruget til under grænseværdierne. Dette skal bidrage til et godt fagligt grundlag for at reducere antibiotikaforbruget i besætningen. Handlingsplanen skal anvise konkrete tiltag til nedbringelse af antibiotikaforbruget i grisebesætningen.

Læs mere om supplerende veterinærfaglig vurdering på side 35-36 i Fødevarestyrelsens Gult kort-vejledning (PDF)

Formålet med godkendelsen er at sikre, at dyrlæger, der foretager supplerende veterinærfaglige vurderinger, har de fornødne veterinærfaglige kvalifikationer omfattende erfaring i arbejdet med sygdomsforebyggelse og bekæmpelse i svinebesætninger. Derudover skal den godkendte dyrlæge have stor rutine med identifikation og prioritering af forhold, der kan have afgørende betydning for reduktion af antibiotikaforbruget. Indsatsen for at reducere antibiotikaforbruget bør have fokus på korrektion af de bagvedliggende årsager, i forbindelse med at kunne fremme dyrevelfærden i besætningen. Der bør af hensyn til dyrevelfærden sigtes mod, at de bagvedliggende årsager til behovet for antibiotikabehandling reduceres.

Er denne faglige udfordring noget for dig?

Læs mere om, hvordan du bliver godkendt og find ansøgningsskemaet her

Udgifter til et supplerende veterinærfagligt vurderingsbesøg samt tiltag, der foretages i besætningen på baggrund af besøget, er det offentlige uvedkommende.