Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 19. oktober 2023

19-10-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Nyhed: Ny mulighed for at se hvilke attestationer som er tredjelandskrav i certifikater til eksport af fødevarer, foder og animalske biprodukter

I forbindelse med udarbejdelsen af det nye digitale system til anmodning om og udstedelse af eksportcertifikater (DIX) har Fødevarestyrelsen gennemgået certifikaterne til eksport af fødevarer, foder og animalske biprodukter i Certifikatdatabasen. Fødevarestyrelsen har ved denne gennemgang vurderet, om attestationerne indeholder tredjelandskrav.

Tredjelandskrav er specifikke krav, som ikke er opfyldt ved overholdelse af EU-lovgivningen (dvs. krav der er ud over EU-lovgivningen). For fødevarer, foder og animalske biprodukter gælder, at eksportvirksomheder skal have skriftlige egenkontrolprocedurer for overholdelse af relevante tredjelandskrav. Der er således behov for baggrundsdokumentation for overholdelse af kravet ved vareoverførsel mellem virksomheder (indenrigstransport, samhandel eller import).  

Opgørelsen findes på forsiden af Certifikatdatabasen og kan bidrage til virksomhedernes overblik over tredjelandskravene i de anvendte certifikater.

Link til Certifikatdatabasens forside

 

Eksport af kødkonserves til Australien

13. oktober 2023: De australske myndigheder har udvidet deres importkrav for kødkonserves med følgende:

  1. Kødkonserves må ikke indeholde fuglereder eller erkendelige stykker af æg.
  2. Det færdige kødkonservesprodukt må ikke være, eller have været, kølet til under 10°C under transporten.

Disse krav er indarbejdet i certifikatet.

Der findes fortsat yderligere to certifikater tilgængelige på certifikatdatabasen for henholdsvis varmebehandlede grisekødsprodukter (La 23,0-5493) og varmebehandlede fjerkrækødsprodukter (La 23,0 -6048). Disse to certifikater er ikke opdateret med de to ovenstående punkter. Det er derfor virksomhedernes ansvar at undersøge om deres respektive importtilladelser gældende, og fortsat i overensstemmelse med det certifikat, der ønskes anvendt.

Gå til certifikatsiden for eksport af kødkonserves til Australien


 
MVH fødevarestyrelsen