Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 5. oktober 2023

05-10-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Ophør af overgangsperioden for ny vejledning om certificering af tredjelandskrav til fødevarer, foder og animalske biprodukter ved handel mellem EU-medlemsstater forud for eksport fra EU

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på at overgangsperioden for de nye procedurer vedrørende baggrundscertificering ved handel mellem EU-medlemsstater forud for eksport til EU, ophører den 31. oktober 2023. Dette medfører, at de hidtidige procedurer, vejledninger og samhandelscertifikater pr. 1. november 2023 ikke kan benyttes, og vil blive fjernet fra certifikatdatabasen.

Bemærk desuden, at Fødevarestyrelsen den 4. juli 2023 tilføjede en lempelse i forhold til dokumentationskravet i fodnote 6 i baggrundscertifikaterne for eksisterende handelsforhold. De forudsætninger, der skal opfyldes for at kunne anvende lempelsen kan findes i ”Vejledning om certificering af tredjelandskrav til fødevarer, foder og animalske biprodukter ved handel mellem EU-medlemsstater forud for eksport fra EU”. Vejledningen findes på certifikatdatabasen.