Ophævelse af seks forskrifter på det dyresundhedsmæssige område

05-10-2023

Da den bagvedliggende EU lovgivning er enten ophævet eller ændret, hvorfor de seks forskrifter ikke længere finder anvendelse.

Ophævelsen ​træder dog først formelt i kraft den 15. oktober 2023, ved denne ophævelsesbekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1219 af 04/10/2023​ om ophævelse af visse forskrifter på dyresundhedsområdet (retsinformation.dk)

Det drejer sig følgende forskri​fter:​

  • Bekendtgørelse nr. 647 af 8. juli 1994 om registrering af bedrifter, hvorfra der udføres hunde og katte til Storbritannien og Irland.
  • Bekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 2007 om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien eller Rumænien.
  • Bekendtgørelse nr. 728 af 4. juli 2008 om forbud mod indførsel af visse levende dyr og animalske non-food produkter fra Kroatien og Schweiz.
  • Bekendtgørelse nr. 1125 af 4. september 2018 om ind- og udførsel af salamandre.
  • Cirkulære nr. 9244 af 19. maj 2009 om veterinærkontrol ved indførsel af levende dyr fra tredjelande.
  • Cirkulæreskrivelse nr. 11510 af 25. november 1997 om kontrollen med udførsel af levende svin.