Ekstraordinært nyhedsbrev vedrørende certifikatkrav til Storbritannien den 10. januar 2024

10-01-2024

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Yderligere certifikatkrav til Storbritannien træder i kraft den 31. januar 2024

Fødevarestyrelsen sender hermed nyhedsbrev om certifikatkravet for eksport af animalske varer til Storbritannien fra 31. januar 2024.

Bliver certifikatkravet indført den 31. januar 2024?

Ja, myndighederne i Storbritannien har bekræftet, at certifikatkravet for animalske produkter med medium risiko træder i kraft fra 31. januar 2024. Derudover forsætter eksporten for levende dyr og avlsmateriale uden nogle ændringer.

Storbritanniens myndigheder har lavet en række informationsark, som er tilgængelige via deres hjemmeside:

Link til informationsark fra Storbritanniens myndigheder

Ligeledes er det muligt at tilmelde sig online træningssessioner arrangeret af myndighederne i Storbritannien.

Link til online træningssessioner


Skal der ske forhåndsanmeldelse?

Der er fortsat krav om, at importøren skal forhåndsanmelde import af forsendelser til Storbritannien i deres system: ”Import of products, animals, food and feed system” (IPAFFS) for levende dyr, avlsmateriale samt alle animalske produkter. Importøren skal fra 31. januar ligeledes uploade en kopi af det udstedte eksportcertifikat i IPAFFS. Denne proces vil på sigt blive automatiseret.

Hvor kan jeg finde certifikaterne?

EU-Kommissionen stiller alle certifikater til rådighed i TRACES. Vær opmærksom på, at vejledninger til udfyldelse af certifikaterne (notes for completion) enten kan findes på Fødevarestyrelsens certifikatdatabase eller på DEFRA’s hjemmeside med certifikatmodellerne.

Link til Storbritanniens hjemmeside for certifikater.

Derudover har Fødevarestyrelsen i samarbejde med det danske erhverv prioriteret at lægge udvalgte certifikater i Certifikatdatabasen i skrivebar PDF-format. Listen over disse certifikater kan findes herunder og de vil blive offentliggjort med tilhørende vejledninger i den kommende tid på Certifikatdatabasen.

Certifikatsider med skrivebar PDF certifikat og ”notes for completion”

Certifikatsider med "notes for completion"

 

Fersk kød herunder det hakkede kød af tamkvæg (GBHC300)

Afsmeltet fedt og grever egnet til konsum(GBHC451)

Fersk kød, inklusivt hakket kød, af domesticerede tamsvin (GBHC310)

Animalske biprodukter til petfood (GBHC565)

 

Fjerkrækød (GBHC330)

Dyretarme (GBHC370)

Tilberedt kød (GBHC350)

Dyretarme bestemt til transit eller opbevaring (GBHC371)

 

Tilberedt kød bestemt til transit eller opbevaring (GBHC351)

Fjerkrækød bestemt til transit eller opbevaring (GBHC331)

Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme (GBHC352)

Forarbejdet animalsk protein, udover fra opdrættet insekter (GBHC581)

Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme bestemt til transit eller opbevaring (GBHC353)

Mejeriprodukter fra mælk fra køer, får, geder og bøfler til humant konsum (GBHC412)

Levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (LBM) (GBHC400)

Mejeriprodukter til human konsum fra tredjelande (GBHC413)

Fisk og fiskevarer (GBHC4101)

Mælkeprodukter produceret af råmælk til humant konsum (GBHC411)

Æg (GBHC420)

Råmælk beregnet til yderligere forarbejdning før den anvendes til konsum (GBHC410)

Æggeprodukter (GBHC421)

Råt foder til selskabsdyr til direkte salg eller animalske biprodukter til fodring af pelsdyr

(GBHC562)

Afsmeltet fedt, ikke beregnet til humant konsum, til brug som fodermateriale (GBHC510)

Svinebørster fra lande fri for ASF(GBHC571)

 

Fiskeolie til foderproduktion eller formål uden for fødevarekæden og ikke til humant konsum (GBHC520)

Tyggeben til hunde (GBHC563)

Smagsgivende indmad til brug ved fremstilling af foder til kæledyr (GBHC564)

 

Forarbejdet animalsk protein udvundet fra opdrættede insekter som ikke er beregnet til humant konsum inklusiv blandinger og produkter bortset fra foder til kæledyr som indeholder denne type protein (PIP) (GBHC582)

 

Vil myndighederne i Storbritannien acceptere digitalt signerede certifikater?

Myndighederne i Storbritannien opfordrer til brugen af digitalt signerede PDF-certifikater fra TRACES, da det vil give mulighed for et hurtigere flow af forsendelserne gennem de kommende grænsekontrolposter.

I de tilfælde at certifikatet ikke udstedes med digital signatur i TRACES, skal et originalt papircertifikat udstedes. Herefter skal en scannet kopi sendes til importøren med henblik på at det skal uploades til IPAFFS, og det originale papircertifikat skal ledsage forsendelsen.

 

Vh
Fødevarestyrelsen