Eksportportalen informerer om retningslinjer for transport af dyr i koldt vejr

09-01-2024

Vi befinder os nu i en periode, hvor meget koldt vejr forekommer flere steder i Europa.
Fødevarestyrelsen skal hermed erindre om opfordringen til, at der i planlægningen af dyretransporter er stort fokus på de vejrmæssige forhold på ruten, og at der tages de nødvendige forholdsregler.

Fødevarestyrelsen skal hermed opfordre til, at der i planlægningen af dyretransporter er stort fokus på de vejrmæssige forhold på ruten, og at der tages de nødvendige forholdsregler, for eksempel:  

 • Planlæg rute og afgangstidspunkt, således at de kolde områder passeres på døgnets varmeste timer
 • Ved lukkede skodder skal det sikres, at der er tilstrækkelig ventilation samt tilstrækkelig ilttilførsel til dyrene. Skodderne bør kun lukkes i det omfang, at tilstrækkelig ventilation og ilttilførsel kan opretholdes
 • Tildel tilstrækkelig mængde strøelse af tilpas type, således at dyrene forbliver tørre og, om nødvendigt, for at isolere mod kulden
 • Tag de forholdsregler, der er nødvendige for at sikre, at drikkeniplerne er funktionsdygtige og vandet optøet, så dyrene har mulighed for at få vand under hele forsendelsen
 • Sørg for nødplaner, der er passende til den planlagte tur
 • Benyt om nødvendigt et transportmiddel med mulighed for opvarmning af det område, hvor dyrene befinder sig

Fødevarestyrelsen vil i forbindelse med logbogskontrollen være særligt opmærksom på, at der er taget de nødvendige forholdsregler.

I de tilfælde, hvor udetemperaturen kommer under -10° C, vil Fødevarestyrelsen som udgangspunkt anmode om en ændring af planlægningen eller anmode om dokumentation for, at temperaturen kan holdes mellem 5° C og 30° C på transportmidlet.

Fødevarestyrelsen er allerede opmærksomme ved forsendelser, der kører i områder med temperaturer mellem -5° C til -10° C. I den individuelle vurdering kigges der bl.a. på varigheden af opholdet i lave temperaturer, forsendelsens længde, dyrenes vægt og art.
Fødevarestyrelsen vil, hvor det vurderes nødvendigt, anmode om en redegørelse for, hvilke nødvendige forholdsregler der er taget for at sikre, at temperaturen på transportmidlet kan holdes mellem 5° C og 30° C hos dyrene.  

Fødevarestyrelsen henstiller derfor til, at organisatorer, forud for indsendelsen af logbogen, sikrer sig, at den planlagte rute er realistisk og kan gennemføres på en måde, der sikrer, at temperaturen på transportmidlet under hele forsendelsen kan holdes inden for et temperaturinterval på 5° C til 30° C hos dyrene.   

Vejledning til temperaturtjek af ruten
Temperaturvarsler og vejrdata til vurdering af, om en given rute passerer områder med ekstremt vejr kan indhentes fra denne hjemmeside: vejrkortet Meteoblue

 På startsiden kommer man frem til kort over Europa.  

 • Vælg ’Temperature’ i menuen til højre.
 • Klik på knappen ’hourly’ under ’Temperature’
 • Vælg ’NEMS Auto’ i nederste felt i højre kolonne  
 • Zoom ind/ud på +/- i øverste højre hjørne. 
 • Navigér rundt i kortet, ved at holde musen nede og trække i kortet, og find de lande der vedrører den pågældende rute.
 • Temperaturer kan ses på kortet ved at zoome ind, indtil temperaturen vises ved musen. Særligt ved -12 -10° C og lavere temperaturer skal man være ekstra opmærksom. 
 • Nederst i billedet kan ugedage, datoer og klokkeslæt følges med pilene til højre eller ved at markere med musen. Ved at klikke på de forskellige dage og klokkeslæt, kan temperaturudviklingen følges. Kortet vises med klokkeslæt i CEST, som er den lokale tid i Europa, som også er dansk tid. Det er denne tid, Fødevarestyrelsen retter sig efter