Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 19. januar 2024

19-01-2024

Fra 31. januar 2024 kræver Storbritannien certifikat for en række produkter. Certifikaterne udfyldes og udstedes i TRACES eller via pdf-certifikatet på udvalgte sider.

Følgende certifikatsider er blevet oprettet:

Eksport af fersk oksekød herunder hakket kød til Storbritannien (GBHC300)

Eksport af fersk svinekød, inklusivt hakket kød til Storbritannien (GBHC310)

Eksport af fjerkrækød til Storbritannien (GBHC330)

Eksport af fjerkræprodukter til transit i Storbritannien (GBHC331)

Eksport af tilberedt kød til Storbritannien (GBHC350) 

Eksport af tilberedt kød bestemt til transit eller opbevaring til Storbritannien (GBHC351)

Eksport af visse kødprodukter til humant konsum til Storbritannien (GBHC352)

Eksport af visse kødprodukter bestemt til transit eller opbevaring i Storbritannien (GBHC353)

Eksport af dyretarme til Storbritannien (GBHC370)

Eksport af dyretarme til transit eller opbevaring i Storbritannien (GBHC371)

Eksport af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til Storbritannien (GBHC400)

Eksport af fisk og fiskevarer til Storbritannien (GBHC401)

Eksport af råmælk beregnet til yderligere forarbejdning før den anvendes til konsum til Storbritannien (GBHC410)

Eksport af mælkeprodukter produceret af råmælk til humant konsum til Storbritannien (GBHC411)

Eksport af mejeriprodukter fra mælk fra køer, får, geder og bøfler til humant konsum til Storbritannien (Mælk-HTB) (GBHC412)

Eksport af mejeriprodukter til Storbritannien (Mælk-HTC) (GBHC413)

Eksport af æg til Storbritannien (GBHC420)

Eksport af ægprodukter til Storbritannien (GBHC421)

Eksport af afsmeltet fedt og grever egnet til konsum til Storbritannien (GBHC451)

Eksport af afsmeltet fedt ikke beregnet til human konsum til Storbritannien (GBHC510)

Eksport af fiskeolie til foderproduktion eller formål uden for fødevarekæden (GBHC520)

Eksport af råt dyrefoder til selskabsdyr til direkte salg eller ABP til fodring af pelsdyr til Storbritannien (GBHC562)

Eksport af tyggeben til hunde til Storbritannien (GBHC563)

Eksport af smagsforstærkere til brug ved fremstilling af foder til kæledyr til Storbritannien (GBHC564)

Eksport af animalske biprodukter til produktion af Petfood til Storbritannien (GBHC565)

Eksport af svinebørster fra lande, som er fri for afrikansk svinepest til Storbritannien (GBHC571)

Eksport af forarbejdet animalsk protein af opdrættede insekter, ikke til human konsum til Storbritannien (GBHC582)

Eksport af diverse fødevare til Storbritannien

Eksport af diverse typer af fersk kød til Storbritannien

Eksport af diverse ABP-produkter og petfood til Storbritannien

 

MVH Fødevarestyrelsen