Ny instruks om udstedelse af selskabsdyrspas

22-01-2024

Fødevarestyrelsen har revideret instruksen til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af selskabsdyrspas. Instruksen er relevant for alle dyrlæger, som udsteder pas til hunde, katte og fritter.

Fødevarestyrelsen har revideret instruksen til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af selskabsdyrspas. Instruksen er relevant for alle dyrlæger, som udsteder pas til hunde, katte og fritter.

Instruksen indebærer, foruden ajourføring af de lovgivningsmæssige henvisninger, en række redaktionelle, layoutmæssige og sproglige rettelser og præciseringer.

Følgende indholdsmæssige ændringer er indført:

  • Det fremgår ikke længere af instruksen, at der kun må indføres én ejer i passet.
  • Det fremgår ikke længere af instruksen, hvilken fremgangsmåde der kan anvendes til at rette fejl, da lovgivningen ikke indeholder regler om rettelser.
  • Det er præciseret, at udstedelse af pas ikke er begrænset til dyr, som har en bestemt tilknytning til Danmark.
  • Storbritannien fremgår ikke længere blandt de lande, som er omfattet af EU-reglerne om echinokokbehandling.
  • Det er præciseret, at de 21 dages gyldighedsperiode fra første vaccination skal tælles således, at datoen for indgivelse af vaccination skal tælles som dag 0 og ikke dag 1 som angivet i den tidligere version af instruksen.

Den nye version af instruksen er netop gjort tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af selskabsdyrspas