Pesticiderne matrine og oxymatrine i fødevarer

09-01-2024

Pesticiderne matrine og oxymatrine er ikke godkendt i EU, og fødevarer må derfor ikke indeholde restkoncentrationer af stofferne over kvantifikationsgrænsen på 0,01 mg/kg.

Matrine og oxymatrine er kategoriseret som pesticider uanset oprindelse. Dette har EU Kommissionen præciseret ved møder i EU Kommissionens arbejdsgruppe for pesticidrester.

Matrine og oxymatrine er pesticider, som ikke er godkendt til anvendelse i EU, og maksimalgrænseværdien for stofferne er sat på den generelle kvantifikationsgrænse (0,01 mg/kg). Denne grænse gælder for afgrøder nævnt i forordning (EU) 2018/62 (afgrødebilaget til forordning (EU) 396/2005), herunder lakridsrødder. Det er muligt at se status for stofferne matrine og oxymatrine i EU's database for aktive stoffer, hvor maksimalgrænse­værdien også fremgår.

EU’s databaser for aktivstoffer

Du kan læse mere om matrine og oxymatrine på Fødevarestyrelsens hjemmeside