Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 21. marts 2024

21-03-2024

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Overgangsperioden for implementering af de nye procedurer for baggrundscertificering mellem samhandelslande forud for eksport til tredjelande ophører 1. april 2024

De hidtidige samhandelscertifikater og dertilhørende vejledninger ophører ligeledes fra 1. april og vil derfor ikke være at finde på Certifikatdatabasen. Det vil fra 1. april derfor kun være muligt at få udstedt de nye baggrundscertifikater efter den dertilhørende vejledning.

Vejledningen er blevet revideret i marts 2024. Det overordnet formål er fortsat, at attestationerne i baggrundscertifikaterne fremstår så enkle og overskuelige som muligt. Fødevarestyrelsen har, i afsnittet vedrørende lempelse for eksisterende handelsmønstre, fjernet kravet om, at der ikke må optræde gentagelser i attestationerne i baggrundscertifikatet. Virksomhederne skal dog fortsat luge ud i attestationerne, således at kun attestationer, der går ud over EU-lovgivning, fremgår af baggrundscertifikatet. Desuden er der indsat vejledning vedrørende valg af sprog i baggrundscertifikater.

Fødevarestyrelsen ønsker at understrege, at udstedelse af baggrundscertifikater følger de generelle principper for certifikatudstedelse.

Følgende certifikat sider er blevet opdateret:

Eksport af zoo dyr fra Danmark til De Forenede Arabiske Emirater

15. marts 2024: Siden er oprettet med nyt certifikat til eksport af antiloper til Brasilien.

Link til certifikatsiden for eksport af zoo dyr fra Danmark til De Forenede Arabiske Emirater

Fiskefoder til Argentina

15. marts 2024: Nyt certifikat til eksport af fiskefoder fra Danmark til Argentina. 
Certifikatet er godkendt af argentinske myndigheder. Eksport kræver forudgående listning af eksportvirksomheden. 

Link til certifikatsiden for eksport af fiskefoder til Argentina