Abortovervågning i får og geder, 2024

01-03-2024

Den gratis abortovervågning i får og geder fortsætter i 2024

Danmark har status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos fåre- og gedebestande (jf. EU-forordning 2021/620 ). Den fri status beror på, at der årligt undersøges et tilstrækkeligt antal prøver. Antallet af fåre- og gedeaborter undersøgt i 2023 steg lidt, men er stadig lidt lavere end ønsket.

Du har derfor nu muligheden for at indsende abortmateriale til undersøgelse.

Se, hvad der undersøges for, og hvordan du skal indsende materialet i linket til nyhedsbrevet nedenfor:

Nyhedsbrev om abortovervågningen hos får og geder i 2024