Eksportportalen informerer om afvisning af logbøger og frister i forbindelse med kørselsforbud

22-03-2024

Når der udstedes et kørselsforbud til en transportvirksomhed, som står på en logbog med status ”Indsendt” eller ”Forhåndsvalideret og Faktureret”, skal organisator ændre transportvirksomheden på logbogen.

  • På dagen, hvor kørselsforbuddet til en transportvirksomhed bliver udstedt, vil organisator blive kontaktet af EKC telefonisk og via mail.
  • Organisator skal ændre transportvirksomheden til en transportvirksomhed uden kørselsforbud.
  • Organisator får en frist til at ændre transportvirksomhed på logbogen til den efterfølgende hverdag kl. 12.00.

 

Indsender organisator en logbog med en transportvirksomhed, der allerede har et kørselsforbud, skal organisator ændre transportvirksomheden på logbogen.

  • Organisator vil blive kontaktet af EKC telefonisk og via mail, hvis der indsendes en logbog med en transportvirksomhed, der har kørselsforbud.
  • Organisator skal ændre transportvirksomheden til en transportvirksomhed uden kørselsforbud.
  • Organisator får en frist på 1½ time til at ændre transportvirksomheden på logbogen.

 

Hvis ovenstående frister ikke overholdes, vil logbogen blive afvist uden yderligere varsel.

Organisator kan herefter indsende en ny logbog, hvor en ny 2-dages frist skal overholdes.

 

Bemærk at en afvisning af en logbog som hidtil er gebyrbelagt.